Dara un rada

09.12.2016

Latvijas valsts simtgades patrons ir Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Latvijas valsts simtgades svinību radošā padome

Kultūras ministrijas sabiedriska konsultatīva institūcija priekšlikumu sniegšanai kvalitatīvas Svinību programmas satura izveidei. Tā sniedz priekšlikumus simtgades svinību mērķu un programmas pamatprincipu definēšanai, izskata iesniegtās idejas iekļaušanai simtgades svinību programmā, izskata svinību koncepcijas un vizuālā tēla piedāvājumus. Radošās padomes mērķis ir nodrošināt Svinību programmas satura izstrādi.

Padomes priekšsēdētāja:

Dace Melbārde – kultūras ministre

Padomes locekļi:

Ivars Ījabs – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas asociētais profesors;

Uldis Leiterts – SIA „Infogr.am” līdzdibinātājs;

Asnāte Ziemele – Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” valdes priekšsēdētāja;

Māra Zālīte – dzejniece un dramaturģe;

Uģis Brikmanis – pasākumu režisors;

Dāvis Sīmanis – kinorežisors;

Juris Dambis – Nacionālās Kultūras padomes priekšsēdētājs;

Uģis Bratuškins – Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes dekāns, arhitekts;

Zane Kreicberga – Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes priekšsēdētāja;

Mārtiņš Kaprāns – Sociālās atmiņas pētniecības centra atbalsta biedrības vadītājs;

Inese Indāne – Zīmolu ligzdas SIA „MATKA” vadītāja;

Daina Sirmā – dzejniece, skolotāja;

Pēteris Strautiņš – AS DNB bankas ekonomikas eksperts;

Sergejs Timofejevs – dzejnieks, tekstgrupas „Orbīta” pārstāvis;

Rūta Dimanta – Fonda „Ziedot.lv” vadītāja;

Jānis Šipkēvics – mūziķis;

Vita Jaunzeme – Lielās talkas kustības vadītāja, biedrības „Pēdas” valdes priekšsēdētāja;

Jeļena Matjakubova – Latvijas Krievu kultūras biedrības priekšsēdētāja;

Guntis Kuļikovskis – Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikas vadītājs, Robotikas kluba līdzdibinātājs;

Dmitrijs Trofimovs – Krievu studentu korporācijas „Fraternitas Arctica” seniors un uzņēmējs;

Inga Oliņa – Latvijas valsts simtgades biroja mārketinga projektu vadītāja;

Rihards Krastiņš – SIA „Saimnieks LV” valdes loceklis un nodibinājuma „Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai” valdes priekšsēdētājs;

Madara Ūlande – speciāliste sabiedrības līdzdalības jautājumos

Padomes sekretāre:

Ilze Tormane – Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja projektu koordinatore

Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komiteja

Komitejas mērķi ir nodrošināt ar jauniešiem saskaņota darba īstenošanu, plānojot un īstenojot Svinību programmu, kā arī veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un Latvijas valsts simtgades svinību organizēšanā.

Komitejas locekļi:

Randa Medne – Biedrība „Latvijas Mazpulki”;

Artūrs Kurbatovs – Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, „Brīvprātīgie Jelgavai”;

Paula Āboliņa-Ābola – Biedrība „Next”, Aizputes jauniešu IDEJU MĀJA;

Verners Jānis Trokšs – Biedrība „Iecavas Jauniešu padome”;

Elīna Baltskara – nevalstiskā organizācija „Youth for City – City for Youth”;

Mārtiņš Šteins – jauniešu organizācija „Nītaureņi”;

Edgars Korsaks-Mills – Latvijas Republikas Jauniešu Saeima;

Oskars Jepsis ­– Biedrība „Jaunatnes kompetences centrs”; 

Linda Vaškevica-Vieta – Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs;

Ako Kārlis Cekulis – Rīgas Angļu ģimnāzija;

Anete Ašmane – JVLMA Studējošo pašpārvaldes vadītāja;

Anete Agneta Krišjanova – LMA Studentu pašpārvaldes vadītāja;

Kārlis Dagilis – jaunietis;

Brigita Medne – Biedrība „Māk-onis”; 

Juris Jonelis – Latvijas Kultūras akadēmijas Radošā centra jaunrades projektu koordinators;

Liene Kņaze  jauniete;

Patrīcija Kolāte – Latvijas Kultūras akadēmijas Studentu padomes vadītāja.

Mēs, Svētku Rota, ikkatrs un visi kopā varam skaļi un patiesi no visas sirds teikt "Latvija, mēs Tevi mīlam! Daudz laimes dzimšanas dienā! Paldies, ka Tu esi!" Valsts simtgades Jauniešu rīcības komiteja jeb Svētku Rota ir Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja papildus darbīgo roku un dzirdīgo ausu pāris, lai palīdzētu kopīgiem spēkiem radīt Latvijas valsts dzimšanas dienu ikkatram svētku piederīgajam īpašu. Mēs esam tilts, kas palīdz sadzirdēt un apvienot Latvijas jauniešus. Mēs esam palīgs svētku gatavošanas un svinēšanas ideju apkopošanā un īstenošanā. Mēs esam gatavi vēstīt par galvaspilsētas un reģionu jauniešu iecerētajiem darbiem un  pasākumiem; mēs veidojam saziņu ar ārzemēs dzīvojošajiem jauniešiem; mēs palīdzam ikvienam sastapt domubiedrus un realizēt savu svētku ieceri.

! Mums ir svarīgi, lai esi šajos svētkos kopā ar mums un topi sadzirdēts, jo tikai kopā mēs varam darīt šo valsti skaistu un tās cilvēkus laimīgus! Mēs esam Latvija!

 

Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteja

Rīcības komiteja nodrošina savlaicīgu un saskaņotu Latvijas valsts simtgades svinību organizēšanu, izstrādājot Svinību pasākumu plānu, publicitātes pasākumu plānu un finansējuma tāmi, kā arī sekojot līdzi svinību sagatavošanas gaitai un uzraugot finansējuma izlietojumu.

D.Melbārde – Rīcības komitejas priekšsēdētāja

Rīcības komitejas locekļi:

I.Aire – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece;

E.Aldermane – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja;

R.Aleksejenko – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

R.Alijevs – Latvijas Valsts prezidenta Mazākumtautību konsultatīvās padomes priekšsēdētājs;

I.Alliks – Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

J.Andersons – Pasaules Brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības vadītājs;

A.Bērziņa – Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece;

J.Briedis – Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

A.Dulevska – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja;

J.Garisons – Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs;

L.Jākobsone – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja;

K.Ketners – Veselības ministrijas valsts sekretārs;

O.Kokāne – Latvijas Pašvaldību savienības padomniece;

R.Kronbergs – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;

L.Lejiņa – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre;

L.Marcinkēviča – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece;

A.Mazitāne – Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektora asistente;

L.Meņģelsone – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore;

D.Merirands – Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

R.Muciņš – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs;

M.Perts – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes padomnieks ārlietu jautājumos;

K.Pētersone – Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāre;

A.Pildegovičs – Ārlietu ministrijas valsts sekretārs;

J.Plūme – Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos;

J.Radzevičs – Rīgas domes izpilddirektors;

M.Sudrabiņa – Valsts prezidenta kancelejas Ordeņu kapitula sekretāre;

D.Treija-Masī – Ministru prezidenta padomniece ārlietu jautājumos;

S.Voldiņš – Kultūras ministrijas valsts sekretārs