TUESI.LV | Aija Smirnova - kultūras centra vadītāja

16.03.2017


“Latvijas cilvēki ir ļoti noguruši no tā, ka trūkst savstarpējās cieņas. Lai arī kādas lietas tiek “bīdītas” un lai arī kādi darbi tiek darīti, nedrīkst zaudēt cieņu. Caur cieņu rodas uzticēšanās,” saka Aija Smirnova - kultūras centra vadītāja Līvānos.

“Viss notiek un izdodas tad, ja tu darbojies saskaņā ar savu iekšējo ētiku. Kultūra pēc būtības parāda cilvēka tieksmi pēc vērtībām,” atzīst Aija.

“Mums nebūs priecīga Latvija, ja mēs paši nepriecāsimies. Mums nebūs taupīga Latvija, ja mēs paši netaupīsim. Mums nebūs pietiekami daudz darba spēka, ja mēs paši neesam ar mieru strādāt. Tas ir ļoti jāapzinās,” uzsver Aija.

“Cilvēks var dzīvot visur, taču, kultūrvēstures mantojums un vērtības, ko mēs saņemam no ģimenes un dzimtas, mūs ļoti programmē veiksmīgai dzīvei tepat uz vietas. Ir tikai jāstāv par savu pārliecību, neatkarīgi no tā, ko saka visi pārējie.”

www.tuesi.lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu