Latvijas varonis – no senatnes tagadnē

Rīgas pieminekļu aģentūra sadarbībā ar Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldi realizē projektu, kas veltīts Pirmajā pasaules karā (1914.–1918.) un Latvijas atbrīvošanas cīņās (1918.–1920.) kritušajiem karavīriem.

Lai atcerētos un pieminētu kaujās kritušos latviešu strēlniekus, viņu cīņu biedrus, apzinātos, kā sendienu notikumi un to dalībnieki sekmējuši Latvijas valsts izveidi, apkoposim atmiņu stāstus un fotogrāfijas par mūsu tautas varoņiem.

Izzināsim arī, kā mūsdienās dzīvo un savus senčus godā viņu pēcteči, uzrunāsim ģimenes gan Latvijā, gan ārvalstīs. Aicinām dalīties ar visa veida informāciju par saviem tuviniekiem, kuri cīnījās par Latvijas valsts izveidi; piedalījās turpmākajās atbrīvošanas cīņās; padomju gados iestājās par Latvijas neatkarības atgūšanu; mūsdienās sargā valsti, piedaloties dažādas miera uzturēšanas misijās visā pasaulē.

Atmiņas, stāsti par sendienu un mūslaiku varoņiem vairo piederības sajūtu un cieņu savai dzimtajai zemei!


Projekta galvenās aktivitātes:

1. Akcija „Mans varonis” mērķis ir uzrunāt Latvijas sabiedrību, aicināt izzināt savas dzimtas vai novada vēsturi, uzmeklēt informāciju par savas dzimtas vai novada varoni, kurš ir piedalījies Pirmā pasaules kara kaujās un vēlākajās Brīvības cīņās par Latvijas valsts izveidi.

2. Akcijā aicinām dalīties ar informāciju arī novadpētniecības muzejus un dažādas nevalstiskās organizācijas Latvijā un ārvalstīs.

3. Aicinām iesūtīt fotogrāfijas, kas ir uzņemtas Rīgas Brāļu kapos, sākot no 1915. gada līdz pat mūsdienām (tajās var būt redzams kapu apmeklējums ekskursijas, kopā ar ģimeni, sabiedrisko pasākumu laikā u.tml.).

4. Ar akcijas laikā iegūtajiem materiāliem interesenti varēsit iepazīties interneta vietnē www.mansvaronis.lv. Tajā tiks ievietotas arī no Latvijas un ārvalstīm iesūtītās fotogrāfijas, kurās atainoti Rīgas Brāļu kapi dažādos vēstures posmos.

5. Sadarbībā ar izglītības iestādēm rīkosim skolēnu daiļrades un mākslas darbu konkursu "Mans varonis. Latvijas valsts veidotājs”.

6. Sagatavosim informatīvu izdevumu “Mans varonis”, kas būs pieejams drukātā formātā.

7. Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gada novembrī sarīkosim izstādi “Latvijas varonis – no senatnes tagadnē”.

Kontaktinformācija:
Rīgas pašvaldības aģentūra
“Rīgas pieminekļu aģentūra”
Gaujas iela 19A, Rīga, LV-1026
Tālrunis: +371 67012455
E-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

 

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu