Vizuālo darbu konkurss "Joprojām stāvu Baltijas ceļā"

Tuvojoties Baltijas ceļa trīsdesmitgadei, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) Tautas frontes muzeja nodaļa aicina bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 19 gadiem piedalīties vizuālo darbu konkursā “Joprojām stāvu Baltijas ceļā”, parādot, ko viņiem nozīmē Baltijas ceļa ideja.

2019. gadā aprit 30 gadi, kopš 1989. gada 23. augustā notika akcija “Baltijas ceļš”, ko veidoja ap 2 miljoni rokās sadevušos Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju. Akcijas dalībnieki iestājās par Baltijas valstu neatkarību, kā arī pieprasīja atzīt par nelikumīgu no pieņemšanas brīža 1939. gada 23. augustā noslēgto noziedzīgo Molotova-Ribentropa paktu un tā slepenos protokolus. Cilvēku dzīvā ķēde sākās Igaunijā pie Tompea pils Tallinā un cauri Latvijai un Rīgai vijās līdz Ģedimina tornim Lietuvas galvaspilsētā Viļņā.

Akcija “Baltijas ceļš” ir viens iespaidīgākajiem nevardarbīgās pretošanās piemēriem pasaules vēsturē, kas ietekmēja Berlīnes mūra krišanu 1989. gada 9. novembrī.

Šis nevardarbīgās pretošanās notikums simbolizēja visu Baltijas valstu vienotību un kopīgu mērķi – atgūt likumīgo neatkarību. Baltijas ceļš tika atspoguļots visā pasaulē, cilvēki apbrīnoja Baltijas valstu iedzīvotāju drosmi un patriotiskās idejas.

Nozīmīgākās dokumentārās liecības par šo akciju kopš 2009. gada ir iekļautas UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā. UNESCO par vērtīgiem atzinusi dokumentus, kas saistīti ar Baltijas ceļa organizēšanu un norisi. Dokumentārā mantojuma glabātājs Latvijā ir LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa.

KONKURSA TĒMA: "Joprojām stāvu Baltijas ceļā"

KONKURSA MĒRĶIS: Tuvojoties Baltijas ceļa trīsdesmitgadei, veicināt skolēnu interesi par Baltijas ceļu – unikālu nevardarbīgās pretošanās piemēru pasaules vēsturē, vienu no svarīgiem notikumiem Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas ceļa ietekmei uz mūsdienu notikumiem. Atbildēt uz jautājumu – par ko Tu stātos Baltijas ceļā?

KONKURSA RĪKOTĀJS: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļa.

KONKURSA DALĪBNIEKI: bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 19 gadiem.

DARBU IESNIEGŠANA: līdz 2019. gada 15. jūlijam, norādot:

- autora vārdu un uzvārdu;
- vecumu;
- mācību iestādi vai darba vietu;
- kontakttālruņa numuru;
- e-pasta adresi;
- darba nosaukumu;
- pēc autora izvēles – atslēgas vārdus, tekstus, kas papildina konkrēto vizuālo darbu, piemēram, ietver skolēna skaidrojumus, pārdomas, idejas.

Darbus iesniedz, sūtot pa pastu vai atnesot uz LNVM Tautas frontes muzeja nodaļu, adrese: Vecpilsētas iela 13/15, Rīga, LV-1050. Nodaļas darba laiks: O–S, 10:00–17:00.

DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:
- atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem;
- izpildījuma oriģinalitāte;
- tehniskais izpildījums;
- kompozicionālais izpildījums.

Atsevišķi tiks vērtēti vispārizglītojošo skolu 1.–3. klases skolēni, 4.–5. klases skolēni, 6.–7. klases skolēni 8.–9. klases skolēni, 10.–12. klases skolēni un skolu absolventi; mākslas skolu un interešu izglītības centru I grupas dalībnieki (vecumā no 7 līdz 9 gadiem), II grupas dalībnieki (vecumā no 10 līdz 11 gadiem), III grupas dalībnieki (vecumā no 12 līdz 13 gadiem), IV grupas dalībnieki (vecumā no 14 līdz 16 gadiem).

DARBU MATERIĀLS UN FORMĀTS: pēc autora izvēles – audekls, kartons, papīrs, ne lielāks par A3 izmēru (29,7 x 42 cm). Trīsdimensionāla darba materiālu izvēlas darba autors.

DARBU IZPILDES TEHNIKA: pēc autora izvēles – grafika, glezniecība, aplikācija tehnikā vai autortehnika. Darbs var arī būt trīsdimensionāls – skulptūra, instalācija vai jebkāds telpisks objekts, ne lielāks par 30 x 30 x 30 cm.

KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA, LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA:
Konkursa žūrijas komisijas sastāvs:
- komisijas priekšsēdētāja: Inta Robežniece, LNVM Vēstures departamenta vadītāja
- konkursa kontaktpersona un komisijas sekretāre: Anna Zeibārte, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas vadītāja
- Liene Andrejsone, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas krājuma glabātāja
- Dainis Īvāns, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas pētnieka asistents
- Velta Čebotarenoka, 4. maija Deklarācijas kluba prezidente
- Ģirts Boronovskis, LNVM mākslinieks
- Gita Palma, māksliniece, Jaņa Rozentāla mākslas skolas absolvente

Konkursa žūrijas komisija sāk darbu 2019. gada 16. jūlijā LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas telpās.
Žūrijas komisija pārbauda iesniegto darbu atbilstību konkursa noteikumiem un prasībām un vērtē tos.
Konkursam iesniegto darbu vērtēšana noslēdzas un žūrijas komisija pieņem galīgo lēmumu 2019. gada 20. jūlijā.
Darbi tiek vērtēti atbilstoši darbu vērtēšanas kritērijiem (maksimālais punktu skaits – 10). Ja augstāko punktu skaitu saņēmuši vairāki darbi, žūrija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja, lēmumu pieņemot, balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

Konkursa rezultātus skolām, kuras pārstāv konkursa dalībnieki, elektroniski paziņo konkursa komisijas atbildīgais sekretārs līdz 2019. gada 1. augustam. Informācija par konkursa rezultātiem tiks nopublicēta arī LNVM mājaslapas Tautas frontes muzeja sadaļā (lnvm.lv) un LNVM Tautas frontes muzeja Facebook kontā.

Trīs labākie darbi no katra vecumposma saņems pārsteiguma balvas.

Darbi tiks eksponēti izstādē LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas izstāžu zālē.

Darbi tiks publicēti virtuālajā izstādē LNVM Tautas frontes muzeja Facebook kontā, kā arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja mājaslapā www.lnvm.lv un Youtube kontā.

Aicinām visas Latvijas skolas aktīvi piedalīties konkursā!

 

Kontaktpersona: Anna Zeibārte, LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas vadītāja, e-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! , tālr. 67224502, 20260774.

 

RADA UN DARA: LNVM Tautas frontes muzeja nodaļas

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu