No 1. septembra skolēni sāks dalību lielākajā valsts simtgades iniciatīvā „Latvijas skolas soma”

21.06.2018.

Plānots, ka no nākamā mācību gada vairāk nekā 240 tūkstoši skolu jauniešu sāks dalību lielākajā Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvā – „Latvijas skolas soma”. Lai nodrošinātu iniciatīvas darbību, ceturtdien, 21. jūnijā, valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts par iniciatīvas ieviešanu.

Attēlā: LNMM izglītības programma. Foto: Krists Luhaers

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt, ka valsts noteiktā mācību satura un procesa ietvaros katrs 1. – 12. klases skolēns, t.sk., profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi klātienē izzina un pieredz Latvijas dabas un kultūras vērtības, kā arī iepazīst zinātnes sniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz, ka no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamā summa veidojas, ņemot vērā skolēnu skaitu un reizinot to ar 7 eiro, kopumā paredzot dalību vairāk nekā 240 tūkstošiem skolēnu un tam atvēlot teju 1,7 miljonus eiro. Par iniciatīvas īstenošanu 2019. gadā un turpmāk plānots sagatavot atsevišķus Ministru kabineta noteikumus.

Plānots, ka finanšu līdzekļus proporcionāli skolēnu skaitam, saņems izglītības iestāžu dibinātāji - pašvaldības, ministrijas, biedrības, nodibinājumi un komersanti, kas īsteno pamata un vidējās vispārējas un profesionālās izglītības programmas. Līdzekļi paredzēti, lai skolēniem segtu ieejas biļešu maksu, transporta izmaksas, viesizrāžu un profesionālo radošo projektu un darbnīcu izmaksas. Gada noslēgumā finansējuma saņēmēji sniegs detalizētas atskaites par finansējuma izlietojumu atbilstoši noteiktajām saturiskajām jomām.

„Latvijas skolas soma” ietvaros tiek atbalstītas tādas metodes un formas kā profesionālo kultūras un mākslas institūciju (teātri, muzeji, bibliotēkas, arhīvi) apmeklējumi, radošo apvienību, kultūras jomas nevalstisko organizāciju kultūras projektu apmeklējumi, kā arī dalība tādos pasākumos, kuri ietver starpdisciplināru pieeju saturiskajos jautājumos un izmantotajos izpausmes līdzekļos.

Attēlā: LNMM izglītības programma. Foto: Krists Luhaers

Īpaša uzmanība veltāma aktīvai iesaistei, piemēram, multimediāli projekti, interaktīvas darbnīcas, performances, kurās skolēni kļūst par aktīviem dalībniekiem, kā arī īstenojot tā saucamās „pirms” un „pēc” darbības, sagatavojot skolēnus gaidāmajam notikumam un pēc tam mācību stundā pārrunājot pieredzēto un to sasaistot ar mācību procesu. Programmas norises var īstenot vietējās pašvaldības teritorijā (skolā, kultūras centrā, muzejā u.tml.) vai arī dodoties izbraucienos uz norises vietu (teātros, koncertzālēs u.tml.).

„Latvijas skolas soma” īstenošanai Kultūras ministrija ir izstrādājusi metodisko materiālu, kā arī apkopojusi un regulāri atjaunina informāciju par norisēm kultūras jomā. Izveidota arī Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma „Latvijas skolas somas” satura radīšanai. Divu gadu garumā īstenotie pilotprojekti Latvijas pašvaldībās apliecina, ka, efektīvi plānojot līdzekļu izlietojumu, iespējams sasniegt labus rezultātus – noorganizēt vērtīgus norises, māksliniekiem atbraucot uz skolu, veicināt izglītības un kultūras jomu sadarbību, ar aizraujošiem un izzinošiem notikumiem radīt skolēnos interesi un vēlmi izzināt vairāk Latviju un mūsdienu pasaules radītās iespējas.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana ikvienam Latvijas 1. - 12. klases skolēnam. Iniciatīva veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratni, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Integrētās mācību programmas izveidei, transporta un ieejas biļešu segšanai kopumā paredzēti 13 miljoni eiro jeb 40% no simtgades nacionālo pasākumu programmai plānotā valsts finansējuma piecu gadu periodā.

Plašāka informācija par iniciatīvu „Latvijas skolas soma” Latvijas valsts simtgades programmas mājaslapā: www.lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

Papildu informācija:
Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
Kultūras ministrija
Tel.: 67330339
Mob.tel.:29374438
e-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!
www.lv100.lv

 

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu