Izsludināts projektu konkurss “Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei”

29.04.2019.

Jūrmala turpina īstenot valsts un pašvaldības plānotos simtgades pasākumus. Lai veicinātu Latvijas simtgades norišu daudzveidību Jūrmalā, turpinās projektu konkurss “Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei”, kura mērķis ir līdzfinansēt projektus – izstādes, izrādes, pētījumus, koncertus, pasākumus, filmas u.c., kuri atbilst kādai no prioritātēm:

- izzināt Jūrmalas vēsturi, spilgtas personības, kas dažādās nozarēs un laikos ir devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts veidošanā un attīstībā, dokumentēt kultūrvēsturisko mantojumu un padarīt to pieejamu sabiedrībai;

- radīt paliekošas 21. gadsimta cienīgas kultūrvides vērtības, simbolus un jaunrades darbus Jūrmalā; stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai un Jūrmalai.

2019. gada aprīlī veikti grozījumi konkursa nolikumā, precizējot maksimālo Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu vienam projektam, kas ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Precizēta arī projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība, kā arī veikti papildinājumi saistībā Personas datu aizsardzības regulu. Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties Jūrmalas mājaslapas sadaļā “Kultūra” – “Kultūras projekti”.

2018. gadā projektu konkursam “Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” pašvaldībā tika iesniegti 14 projektu pieteikumi. Deviņi no iesniegtajiem pieteikumiem tika izvēlēti par simtgades kultūras notikumu veidotājiem Jūrmalā līdzās pašvaldības organizētajiem pasākumiem, no kuriem astoņi projekti ir noslēgušies, taču biedrības “Jūrmalas dizains” projekts “Imants Ozoliņš. Radošais mūžs”, kurā tiek veidota grāmata – katalogs par mākslinieka Imanta Ozoliņa daiļradi, vēl turpinās.

Aizvadītā gada projekta konkursā īstenoti projekti: “100 tautumeitas Latvijas simtgadei”, “Eduards Vītols. Zināmais un nezināmais. Izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā”, “Dzimuši Latvijā”, “Mākslas liedags. Totēmi”, “Menuets, Kalniņš, Latvija. 50/77/100. Jubilejas koncerts “Dzintaru koncertzālē””, “Jūrmalas Triju Zvaigžņu un Viestura ordeņu kavalieri”, “X Bērnu un jauniešu starptautiskais interešu  un izglītības festivāls “Rudaga"– New Star 2018 Latvijai 100”. Līdzās 2018. gada projektiem tiek īstenots Jūrmalas vēstures un mākslas biedrības projekts “Uz gara augstumiem”, kas 2017. gadā projektu konkursā tika atbalstīts trīs kārtās, nosakot vides objekta – Aspazijas skulptūras izveidi un uzstādīšanu kāpās, Aspazijas ielas sākumā.

NOLIKUMS UN SAISTOŠIE DOKUMENTI

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 31. maijam plkst. 15.00 Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5 vai nosūtot uz e-pastu Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu