Izzini Latvijas valsts pirmo gadu. Atbalsta materiāls pedagogiem

20.09.2019.

Viens no Latvijas valsts simtgades programmas akcentiem 2019. gadā ir notikumi, kas pirms simts gadiem veidoja Latvijas valsti – pirmās valdības tapšana, Brīvības cīņas un Latvijas armijas dibināšana, kā arī nacionālo un vietējo institūciju aizsākumi. 

Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs sadarbībā ar vēsturnieku Jāni Šiliņu un mākslinieku Normundu Ozolu piedāvā divus lielformāta informatīvi izglītojošus plakātus, kas ataino Latvijas valsts dibināšanas un veidošanās būtiskākos notikumus un pavērsienus.

Plakāts “Latvijas valsts tapšana” aptver laika posmu no 1917. gada līdz 1921. gadam, iezīmējot Latvijas valsts dibināšanu, valsts aizstāvēšanas notikumus Neatkarības kara laikā, atainojot kara nodarītos zaudējumus un varonību, kas tika atalgota ar Lāčplēša Kara ordeni. Šis plakāts paredzēts 4. - 6. klašu skolēniem.

“Latvijas valsts tapšana” lietošanai interneta vidē (jpg)

“Latvijas valsts tapšana” drukai (594 x 840 mm) 

 

 

“Jaunā valsts uz naža asmens” – arī tā varētu raksturot plakāta “Latvijas valsts pirmais gads: 2019” saturu. Šis plakāts paredzēts kā palīgmateriāls mācību saturam 9.-12. klašu skolēniem, vēstot par 1919. gada notikumiem, aptverot laika posmu no 1918. gada 18. novembra, iepazīstinot ar valsts dibinātājiem, parādot Brīvības cīņu norisi, iezīmējot frontes līnijas precīzi izstrādātās kartēs, kā arī parādot svarīgo valsts pārvaldes un kultūras institūciju dibināšanu.

“Latvijas valsts pirmais gads: 2019” lietošanai interneta vidē (jpg)

“Latvijas valsts pirmais gads: 2019” drukai (594 x 840 mm) 

 

Jāņa Šiliņa eseja “Latvijas valsts pirmais gads: 1919”

Papildus plakātos atainotās informācijas izpratnei noderīga būs vēsturnieka Jāņa Šiliņa eseja “Latvijas valsts pirmais gads: 1919”, kas papildināta ar būtisku notikumu laika līniju laika līniju. 

 

Plakātus papildinoši avoti 

Nacionālās enciklopēdijas šķirkļi – encklopedija.lv

1. pasaules karš

Latvijas Neatkarības karš

 

Ministru kabinets – mk.gov.lv 

Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos (pdf)

Latvijas Republikas neatkarības pasludināšana (pdf) 

Valsts kancelejas vēsture (pdf)

Latviešu Pagaidu nacionālā padome (pdf)

Latgales kongress 

Interaktīva spēle par Latvijas vēsturi - www.mk.gov.lv/atmini_vesturi

 

Dvēseļu putenis – dveseluputenis.lv

Dažu notikumu piemēri:

Latvijas neatkarības pasludināšana

Latvijas Neatkarības kara sākums

Dzīve kara laikā

Cēsu kauju sākums

11. novembris

Lāčplēša kara ordenis

Latvijas Neatkarības kara noslēgums

Foto liecības - www.dveseluputenis.lv/lv/foto/

Atmiņu stāsti - www.dveseluputenis.lv/lv/video/ un www.dveseluputenis.lv/lv/dzivas-atminas/

 

LSM projekts 99+ - lsm.lv./lv99plus

Notikumu apraksti un interaktīvas spēles:

www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/speles/padomju-varas-pusgads-latvija-1919-gada-parbaudi-savas-zinasanas-par-stuckas-rezimu.a320864/

www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/speles/andrievs-niedra-nodevejs-vai-parprasta-personiba-parbaudi-zinasanas-par-latvijas-vestures-pretrunigako-personu.a322704/

(satura papildināšana turpināsies vismaz līdz 2020. gada janvārim)

 

Latvijas Radio raidījumi

Šī diena vēsturē - lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/sii-diena-vesture/

Neatkarības karš - lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/neatkaribas-kars-1919/

Īstenības izteiksme (tēma – Neatkarības karš) - lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/istenibas-izteiksme-15-minutes/

 

Iestāžu mājaslapas

Latvijas Universitātes vēsture

Latvijas Nacionālā arhīva vēsture

Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsture

Latvijas Nacionālās operas vēsture

Latvijas Nacionālā teātra vēsture

Latvijas Valsts policijas vēsture

Latvijas Valsts robežsardzes vēsture

 

Citas lapas:

Vēstures enciklopēdiskā vārdnīca - vesture.eu

Latvija pirms simts gadiem - www.latvijasgadsimts.lv/timeline?lng=lv

Pirms simts gadiem, notikumu hronoloģija - www.tevijassargs.lv/ts/pirms-100-gadiem1918-gada-notikumu-hronologija-latvija/

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu