Jāņa Akuratera 142. dzimšanas dienai veltītais pasākums “Es laiku dzirdu kā spārnus”

12.01.2018.

Sestdien, 13. janvārī Jāņa Akuratera muzejs aicina plkst. 15.00 uz Jāņa Akuratera 142. dzimšanas dienai veltīto pasākumu “Es laiku dzirdu kā spārnus”. Gata Zvirgzdiņa, Jura Riekstiņa un Ginta Šteina dziesmas ar Jāņa Akuratera vārdiem dziedās Ieva Akuratere. Jāņa Akuratera 1917. un 1918. gadā rakstīto dzeju, nepublicēto dienasgrāmatu un vēstuļu fragmentus lasīs Artis Robežnieks.

Dzejnieka dzimšanas dienas pasākums ievadīs Latvijas valsts simtgadei veltītos notikumus muzejā.

“Latviešu rakstnieka traģēdija ir tā, ka viņam nekad nav pietiekoši laika nodoties vienīgi savam darbam. Politikā pavadīto laiku var skaitīt par mazāk zudušu, jo ievadot Latviju jaunās gaitās arī daiļliteratūras uzplaukšanai ir sagatavoti daudzi apstākļi. Cīņa par valsti ir arī cīņa par nacionālo mākslu.” – tā Jānis Akuraters raksta savā “autobiogrāfijā “Dienu atspīdumi”  atceroties Latvijas Valsts tapšanas gadus.

Par Pasaules kara laiku, Brīvības cīņu laiku Akuraters vēl piebilst: “Jāsaka, ka viss, kas rakstīts 1915. – 1920. gadiem ir gandrīz vienīgi fragmenti, garām skrejošas domas. Dzīve bija piepildīta ar daudz nevajadzīgiem un rūgtiem pienākumiem un piedzīvojumiem. Manā rakstnieka apziņā lielā mērā auga ironija un satīrisks skats uz dzīvi un sapņiem, pūli un indivīdu.”

Muzeja krājumā ir saglabājušies Jāņa Akuratera rokraksti: 1916. – 1917. gadā rakstītā dienasgrāmata, vēstules sievai Marijai Annai un 1917. – 1918. gadā tapuši dzejoļi. Šie rokraksti, no kuriem daudzi ir nepublicēti, liecina ne tikai par “garām skrejošām domām”, bet arī par jūtīgu un precīzu, dažkārt pravietisku laikmeta un personīgo pārdzīvojumu dokumentāciju. Piemēram, starp dzejoļiem, kuros jaušamas tiešas sabiedriski politisko notikumu atbalsis, ir arī brīnišķīgi mīlestībai veltīti dzejoļi. Un brīžiem, šķiet, ka dzejnieks, lai saglabātu sevi, savu radošo patību kara lauka raisīto iespaidu un pārdzīvojumu gūzmā, apzināti izvairās savā dzejā par šo traģisko pieredzi pārāk daudz runāt, savā iztēlē dodot priekšroku sapņu un princeses visdaiļās meklējumiem.

Ar daļu no šiem muzeja krājumā Jāņa Akuratera kolekcijā esošo rokrakstu tekstiem būs iespēja iepazīties dzejnieka 142. dzimšanas dienas pasākumā aktiera Arta Robežnieka lasījumā. Un tā būs iespēja ieklausīties, kā domāja un jutās dzejnieks pirms simts gadiem.

Pasākumu atbalsta Jāņa Akuratera biedrība.

Plašāka informācija: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! vai Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!  

Maira Valtere, Jāņa Akuratera muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja, 26703293

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu