Labo darbu festivālā Madonā tikās Vidzemes reģiona skolēni

26.10.2018.

Ar devīzi “Laiks labiem darbiem!” 26. septembrī Madonā uz savu Labo darbu festivālu pulcējas ap 200 Vidzemes izglītības iestāžu skolēnu no Ogres, Limbažiem, Valmieras, Jēkabpils, Lēdurgas, Gulbenes, Balviem, Riebiņiem, Rugājiem, Palsmanes, Liepnas, Cesvaines un Madonas, lai iepazīstinātu ar savu veikumu, kā arī gūtu ieskatu un novērtētu citu paveikto.

Skolēnu ieguldījums ir aptvēris visdažādākās jomas, taču visas iniciatīvas apvienoja ideja darīt darbus jēgpilni, aizrautīgi un ieinteresēti.

Viņi ir rīkojuši gan labdarības koncertus, gan organizējuši tulpju sīpolu akciju “Latvija man kā upe”, gan izlasījuši 100 latviešu autoru grāmatas, iestudējuši teātra izrādes, veidojuši stāstu segu un vides objektus, kopuši latviskās tradīcijas, kā arī palīdzējuši senioriem, sākumskolas skolēniem un dzīvniekiem patversmēs.

Par to visu varēja pārliecināties, noklausoties un noskatoties prezentācijas un darbojoties skolēnu pašu sagatavotajās un vadītajās radošajās darbnīcās. Festivāla norisē aktīvi iesaistījās arī Madonas jaunieši, gan strādājot kā eksperti, gan kā brīvprātīgie palīgi.

Atklājot Vidzemes reģiona pasākumu Madonas kultūras namā, Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora akcentēja domu, ka valsts stiprums atkarīgs no tās pilsoņu attieksmes — ieinteresētība, aktīva līdzdarbošanās sabiedrības attīstības procesos stiprina mūsu valsti un saliedē sabiedrību.

Vismazākie festivāla dalībnieki bija piecgadnieki un sešgadnieki, kuri bija atbraukuši no Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis”. Viņi kopā ar savām skolotājām, rūpējoties par dabas resursu lietderīgu izmantošanu un saudzēšanu, bija gada laikā šķirojuši papīru un no otrreiz izmantojamā papīra gatavojuši interesantus darbus, kurus Latvijas simtgades pasākumā dāvinās savām ģimenēm un izmantos grupas telpu noformēšanai. No papīra klūdziņām tapuši papīra groziņi un dažādi trauki ikdienas priekšmetu glabāšanai. Bērni veidojuši un krāsojuši arī stilizētas Lielvārdes jostas, gatavojuši papīra mājiņas un vēl citus dekorus.

Savukārt Madonas Valsts ģimnāziju pārstāvēja aktivitātes „No Gaiziņa Latviju redzot” komanda — skolēni un skolotāji, kuri 3.maijā Gaiziņkalnā jau vairākus gadus organizē Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītu pasākumu — koru koncertu, foto un mākslas plenēru. Arī festivālā ģimnāzijas koris nodziedāja veltījuma dziesmu Gaiziņam.

Festivālam savu labo darbu ar devīzi ”Kopā varam” bija pieteikuši Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra jaunieši ar dzirdes traucējumiem, kuri bija pētījuši savas skolas vēsturi un kopj skolas tradīcijas.

Jēkabpils Valsts ģimnāzija lepojās ar savu pieredzi, ka labo darbu veikšanā iesaistījušies visi skolas skolēni, katra klase izvēlējusies atbilstoši savām interesēm un vajadzībām paveicamo darbu, to atspoguļojot Labo darbu grāmatā un skolas mājaslapā. Stāsta skolēnu parlamenta pārstāvji Daniels Pavlovičs un Danute Stivriņa: “Šajā festivālā mēs prezentējām mūsu skolas labos darbus, kurus kopīgi esam paveikuši nu jau 5 gadu garumā, iesaistoties katram ģimnāzijas klases kolektīvam. Mūsu skolā ir tradīcija, ka katrs klases kolektīvs mācību gada laikā paveic vismaz vienu labo darbu sev tuvā jomā, izveido paveiktā darba aprakstu, pievieno fotogrāfijas un iesūta skolas Labo darbu grāmatai. Festivālā ar interesi vērojām arī citu skolu uzstāšanos, taču patiesa gandarījuma sajūta pārņēma pašās beigās, kad visas komandas pulcējās uz skatuves un mēs izpelnījāmies Madonas Jauniešu domes žūrijas simpātiju balvu. Pavisam noteikti esam pelnījuši ar lepnuma sajūtu uzsist cits citam pa plecu, jo tik grandiozā līmenī kā pie mums, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, kad labo darbu veikšanā piedalās nevis kāda atsevišķa klase vai domubiedru grupa, bet visas skolas klases, nenoritēja nevienai citai skolai. Arī festivāla norises laikā visi kopā veicām labus darbus: puiši piedalījās hortenziju stādīšanas projektā Madonas kultūras nama pagalmā, savukārt meitenes no sagraizītām auduma strēmelēm veidoja paklājiņus dzīvnieku patversmes iemītniekiem.” (citēts no laikraksta “Brīvā Daugava”, 04.10.2018.)

Madonas bērnu un jauniešu centra kolektīvs Vijas Pelšes vadībā bija parūpējies par aktīvu dienas piepildījumu. Pasākuma sagatavošanā un norisē iesaistījās Madonas novada Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne, zīmēto hortenziju banera pamatu nodrošināja Kristīne Šulce, muzikālo pavadījumu sarūpēja Dace Sināte, dalībnieku uzmundrināšanai darbojās Ineses Zīles vadītā studija „Pilnpiens”, sportiskas aktivitātes Sporta hallē nodrošināja biedrība „Pie Kraujas” Reiņa Jātnieka vadībā, ar saviem mīļdzīvniekiem par suņu labajiem darbiem stāstīja Lana Kunce un Ingūna Tihomirova.

Gaidot festivālu un tikšanos ar tik daudz labo darbu veicējiem, madoniešiem bija radusies ierosme jaunam, kopīgam labajam darbam. Pilsēta vasarās ir skaisti zaļa, ziemās - balta, ne velti to dēvē par Latvijas ziemas galvaspilsētu. Taču, lai arī vasarā tā slīgtu baltās ziedu kupenās, Madonā tika iestādīti 100 hortenziju stādi Mūzikas skvērā pie kultūras nama, skvērā pie kapelas un Rīgas ielas Pļaviņu virziena lokveida krustojumā. Latvijā hortenzijas audzē jau no 1824.gada, un tās uzskata par vasaras krāšņumu. Tagad ar mīlestību stādītas, tās sakuplos un ziedēs, priecējot madoniešus un pilsētas viesus. Paldies sakām par atbalstu ainavu arhitektei Agnesei Silupai un īpašumu uzturēšanas dienesta labiekārtošanas darbu speciālistei Gitai Lutcei.

Lai nekad nepietrūkst laika labiem darbiem!

Informāciju sagatavoja: Madonas BJC direktora vietniece Vija Nellija Pelše

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu