Latvijas valsts simtgadē top Irēnas Paideres (dz.Pošivas) dzimtas grāmatas

30.10.2018.

2018. gada 29. septembrī Latvijas valsts simtgades informācijas centrā viesojās Irēnas Paideres (dz.Pošivas) dzimtas pārstāve Iveta Sviklāne. Dzimta Latvijas valsts simtgadē raksta dzimtas grāmatas, iekļaujot arī Vēlējumu grāmatu. Ojāra Vācieša dzejoli „Tu esi Latvija” un sirsnīgu vēlējumu dzimtai grāmatā ierakstīja Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pavļuta.

Par Irēnas Paideres (dzimusi Pošiva) dzimtu

Ilgstoša, neatlaidīga un mērķtiecīga darba rezultātā, nolūkā apzināt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, Irēnas Paideres (dzimusi Pošiva) dzimta vairāku gadu garumā veica rūpīgu izpētes darbu un Ziemeļlatgalē apzināja savas dzimtas izcilo personību nozīmīgo ieguldījumu Latvijas kultūras veidošanā un attīstībā.

Tika izpētīta dzimta 9 paaudzēs (cēlusies Rugāju novadā) un izpētes darbs tiek turpināts. Izveidots dzimtas ciltskoks, kurā iekļautas vairāk nekā 1030 personas. Izveidots Dzimtas ģerbonis, karogs un cita simbolika, tie nosvētīti. Ir izdotas "Dzimtas grāmatas" trīs sējumos. Latvijas valsts simtgades ietvaros, Rugāju novada muzejā bija skatāma izstāde "Dzimtas rakstu raksti", kura tika atklāta 2017. gada 3. jūnijā, bija ievērojami apmeklēta un visus pārsteidza ar īpašu nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidību un bagātību.

Dzimtā, paaudzēs pārmantota, ir daiļamatniecības līnija. Izstādē bija aplūkojami I.Paideres vectēva Kazimira Kaļvas (drēbnieks) senā šujmašīna, vecmammas Anetes Kaļvas (šuvēja) vairāk kā pirms 100 gadiem izšūtus rokdarbus. I.Paideres mātes Paulīnas Pošivas (Kaļvas) (Tautas daiļamata meistare) austās krāšņās, latviskās segas, galdautus. I.Paideres mātes māsu Anzelmas Ivanānes (Tautas daiļamata meistare), Antoņinas Grāveres (Tautas daiļamata meistare) izstrādātos visu Latvijas novadu tautas tērpus, izšūtos smalkos baltos rokdarbus. Izstādē varēja aplūkot arī dzimtas pēcnācēju (četras nākamās paaudzes) radītos darbus un to izcilos novērtējumus.

Dzimta ir ievērojama arī ar paaudzēs pārmantotu zemkopības, militārās jomas, tautas sporta,  lietišķās mākslas, labdarības, brīvpratīgā darba, mecenātisma, kristietības u.c tradīcijām. Izstādē vienkopus varēja aplūkot šo tradīciju godalgotu pēctecību vairākās paaudzēs. Pirmo reizi vispārējai apskatei tika atklāti tādi dzimtas īpaši eksponāti, kā ļoti senas Lūgšanu grāmatas, Latvijas Valsts prezidenta dāvana, Latvijas Republikas Saeimas apbalvojums, visu ministriju apbalvojumi, medaļas, Goda raksti, Pateicības, īpašas balvas, gleznoti, zīmēti, veidoti, izšūti, tamborēti, adīti, austi u.c. darbi.

Irēnas Paideres (dz.Pošiva) dzimta ir savas valsts patrioti un ir aktīvi organizējuši un piedalījušies sekojošos Latvijas valsts simtgades pasākumos:

1) Latgales 100-gades gājienā un kongresā Rēzeknē;
2) akcija "Apskaujam Latviju" un "Baltā galdauta svētkos"';
3) dzimtas izstādes "Dzimtas rakstu raksti" organizēšana;
4) dzimtas salidojuma organizēšana;
5) dzimtas grāmatu izdošanā;
6) dalība akcijā "Latvijas Goda aplis";
7) dzimtas ieraksts "Tautas Saimes grāmatā";
8) dzimtas dāvinājums "Tautas grāmatu plauktam";
9) dalība izstādē "Latvijas Gadsimts";
10) dalība akcijā "Izskrien Latviju pasaulē";
11) sportiski patriotiska pasākuma "Izskrien Latviju Rugājos" organizēšana
12) dalība skrējienā "100 kilometri Latvijai";
13) līdzdalība grāmatas "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei" veidošanā;
14) dalība akcijā "Izgaismo Latviju";
15) dalība izstādē "100 gadi Latvijai";
16) dalība Eiropas kultūras mantojuma pasākumos u.c.

Šobrīd dzimtas ļaudis gatavojās akcijai "Cimdotā Latvija".

Irēna Paidere (dz. Pošiva) izzinot dzimtas vēsturi, vienlaikus ceļot godā spilgtas personības, iesaistot šobrīd dzimtā esošās 5 paaudzes, ir līdzdarbojusies Latgales un Latvijas simtgades norisē; godinājusi Latvijas ciltstēvus un ciltsmātes, kas dažādās nozarēs un laikos ir devuši nozīmīgu ieguldījumu mūsu valsts veidošanā un vienlaicīgi ar saviem darbiem ir izstāstījusi arī Latvijas stāstu, veidojot tā turpinājumu nākotnē.

Šobrīd dzimtas ļaudis uzrunā dzimtai īpašas, nozīmīgas, iedvesmojošas personības ar lūgumu atstāt ierakstu Dzimtas Vēlējumu grāmatā.

Šī grāmata paliks, kā būtiska mūsu laika liecība nākamajām paaudzēm. Esam ļoti pateicīgi par pagodinošiem mūsu prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas, cien. kultūras ministres Daces Melbārdes kundzes un citu ļoti cienījamu mūsu laika biedru vēlējumiem dzimtai.

Teksts: Iveta Sviklāne

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu