Līdz šā gada 6. maijam pulksten 12.00 Valsts kultūrkapitāla fonds pieņems projektus mērķprogrammas “Latvijai – 100” konkursā.

01.04.2016.

Mērķprogrammas mērķis (http://www.vkkf.lv/#2786)  ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši Latvijas valsts simtgades vēstījumam ES ESMU LATVIJA un Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmai, kas publicēta /lv/ministrija/simtgade.html .


 „Aicinām ikvienu piedalīties valsts simtgades sagatavošanā, veidojot projektus, kas sekmē Latvijas simts gados uzkrātās pieredzes dziļāku izpratni un cilvēku līdzdalību, stiprinot pamatu Latvijas nākotnei,” uzsver Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja Linda Pavļuta.


Programmā paredzēts finansēt:

  • projektus, kas ar radošiem līdzekļiem un aktīvu sabiedrības līdzdalību paplašina zināšanas un izpratni par Latvijas valstiskuma būtību, tā tapšanas vēsturi un priekšnoteikumiem, tajā skaitā atklājot kultūras lomu nācijas un valsts veidošanās procesā; projektus, kas radošiem līdzekļiem godina Latvijas valsts un valstiskuma tapšanā nozīmīgas personības un cilvēku grupas, kas dažādos laikos ziedojušas savu dzīvi un dzīvību, savas zināšanas un talantus Latvijai un tās uzplaukumam;
  • projektus, kas vērsti uz sabiedrības iesaisti Latvijas kultūrvides sakopšanā un bagātināšanā un kas rada jaunas paliekošas vērtības, iedvesmojoties no pārmantotā kultūras mantojuma un nesot vēstījumu par mūsdienu Latviju un tās nākotnes redzējumu;
  • projektus, kas paredz par Latviju vēstošu starptautisku aktivitāšu sagatavošanu un īstenošanu ārpus Latvijas, īpaši attiecībā uz valstīm, kuras ir spēlējušas nozīmīgu lomu Latvijas valsts tapšanā vai valstīm, kuras tuvākajā laikā svin simtgades, tostarp Igaunija, Lietuva, Somija, Polija, Islande, Lielbritānija, ASV.


Programmas finansējums - EUR 560 000

Mērķprogrammā līdzekļus projektu īstenošanai piešķir konkursa kārtībā. Projektu konkursā var piedalīties tikai juridiskas personas, kas reģistrētas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā patstāvīgas vienības ar nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.


Mērķprogrammas konkursā iesniegtos projektus izvērtēs īpaši izveidota konkursa komisija, ko veidos pieci Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji un četri VKKF padomes deleģēti pārstāvji. Komisijas sastāvu apstiprinās VKKF padomes sēdē šā gada 21. aprīlī.

Lai nodrošinātu Latvijas valsts simtgades svinību kvalitatīvu norisi, mērķprogrammas konkursus plānots izsludināt arī 2017. un 2018. gadā.


Kontaktinformācija:
programmas kuratore Inga Baltā, tālrunis: 67503178; 67503177
e-pasts: inga.balta@kkf.lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu