Monogrāfijas "Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts" autori cer sekmēt latvisko identitāti

13.03.2018.

"Ceru, ka grāmatas "Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts" nonākšana tautās sekmēs latvisko identitāti un Latvijas tautas apziņu, un grāmata būs ieguldījums latvietības un Latvijas tautas attīstībā," monogrāfijas atvēršanas svētkos piektdien, 9. martā, sacīja viens no grāmatas zinātniskajiem redaktoriem, Latvijas Universitātes (LU) profesors Māris Kļaviņš.

Iespaidīgā biezuma monogrāfijā apkopoti mūsdienīgi, paši jaunākie un kvalitatīvākie zinātnieku pētījumi par Latviju tautai saprotamā valodā. Gandrīz katrā lapā aplūkojama karte. Kartes ir kvalitatīvas un unikālas, jo pirmo reizi publicētas.

Grāmatas zinātniskie redaktori. No kreisās: Zaiga Krišjāne, Māris Kļaviņš, Oļģerts Nikodemus un Vitālijs Zelčs. Foto: Toms Grīnbergs

“Grāmata ir tās autoru mīlestības darbs. Tā ir mīlestība pret Latviju, mīlestība pret zinātnisko pētniecību un nākamais aspekts – šī ir misijas grāmata. Misija esošajai paaudzei – apkopot to, ko darījuši tās autori visa mūža garumā, ko darījuši mūsu priekšteči un skolotāji. Tas ir darīts cerībā, ka to turpinās tā paaudze, kas šodien ir mūsu auditorijā. Tā ir LU misija gan Latvijas, gan Latvijas tautas priekšā,” uzsvēra M. Kļaviņš.

Grāmata ļaus Latvijas iedzīvotājiem labāk saprast savu zemi, atpazīt sevi grāmatā un saprast, ko varam mainīt, uzlabot, grozīt un papildināt, norādīja LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā, arī grāmatas autors profesors Valdis Segliņš.

Monogrāfijas iznākšana ir secīgs turpinājums tās “priekštečiem”, skaidroja grāmatas zinātniskais redaktors profesors Oļģerts Nikodemus. 1921. gadā tapa pirmais darbs “Latvija – zeme un iedzīvotāji”, pagājušā gadsimta 30. gados - monogrāfisks darbs “Latvijas zeme, daba, tauta”. Pēc Latvijas neatkarības zaudēšanas J. Rutkis Zviedrijā 1960. gadā sarakstīja un izdeva grāmatu "Latvijas ģeogrāfija", un tā kļuva par nozīmīgāko zinātnisko izziņas avotu trimdas latviešiem par Latviju. Arī Padomju periodā pēc Latvijas neatkarības zaudēšanas Latvijas zinātnieki sagatavoja un izdeva monogrāfiju par Latviju – “Latvijas PSR ģeogrāfija” (1971). Pēc vairāk nekā 40 gadu ilgas klusēšanas iznākusi jaunākā monogrāfija “Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts”.

Monogrāfijas autoru kopbilde. Foto: Toms Grīnbergs

Sarežģītākais uzdevums vēl priekšā – monogrāfija jānogādā līdz lasītājiem. Grāmata ir iznākusi 3000 eksemplāros un tā būs pieejama visās Latvijas skolās un bibliotēkās. Paredzams, ka pēc grāmatas būs gaidāms liels pieprasījums, tāpēc autori neizslēdz iespēju monogrāfiju izdot atkārtoti, kā arī to pārtulkot angļu valodā.

Monogrāfija ir veltījums Latvijai simtgadē un tā aptver 10 lielas nodaļas – “Latvijas teritorija”, “Zeme”, “Atmosfēra”, “Virszemes ūdeņi”, “Dzīvības sfēra”, “Iedzīvotāji un apdzīvojums”, “Saimniecības ģeogrāfija un Latvijas vieta pasaulē”, “Dabas daudzveidības un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzība” un “Latvijas ilgtspējīga attīstība”.

Dažas grāmatas nodaļas var lasīt monogrāfijas mājaslapā.

Avots: www.lu.lv
 

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu