Noticis projekta un izstādes "Neredzamā bibliotēka" izvērtējums

09.03.2020.

25. februārī, izstādes "Neredzamā bibliotēka" pēdējā apskates nedēļā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Virtakas klasē notika projekta izvērtēšanas pasākums, kurā piedalījās kolēģi un domubiedri no dažādām, ar kultūras mantojumu saistītām institūcijām. Tikšanās mērķis bija apkopot pieredzi turpmākai izaugsmei, kā arī kopt profesionālu un analītisku nozares sarunu kultūru.

Foto: Kristians Luhaers

Pasākuma sākumā izstādes veidotājas – kuratores Kristīne Zaļuma, Inga Surgunte un māksliniece Dace Džeriņa – prezentēja projekta kopējo gaitu trīs gadu garumā (2017–2019), tā koncepciju, darbā izmantotās metodes un rezultātus.

Turpinājumā izstādes vērtējumu sniedza divas neatkarīgas ekspertes – muzeoloģe, domnīcas Creative Museum vadītāja Ineta Zelča-Sīmansone un socioloģe, Latvijas Kultūras akadēmijas lektore Līga Vinogradova.

Pirmajā vērtējumā izstādē tika skatīta LNB simtgades izstāžu programmas kontekstā, kā arī analizēti atsevišķi satura, pieejamības un dizaina aspekti. Savukārt socioģiskais izstādes izvērtējums balstījās deviņās padziļinātās izstādes apmeklētāju intervijās, sniedzot priekšstatu par lietotāja pieredzes niansēm izstādē.

Pasākuma noslēgumā arī pārējie tā dalībnieki tika aicināti izteikt savu izstādes vērtējumu un vēsturnieces Danutes Grīnfeldes vadībā diskutēja par radniecīgu kultūras produktu misiju, auditorijām un vērtēšanas kritērijiem.

""Neredzamās bibliotēkas" komanda ir gandarīta par pasākumā izteiktajiem viedokļiem – gan atzinības vārdiem, gan kritiku. Mēs ceram, ka muzeju un izstāžu nozarēs arvien biežāk notiks vērienīgu, valstiski svarīgu projektu kopīga izvērtēšana, jo redzam to kā neatsveramu priekšnoteikumu izaugsmei," saka projekta komanda.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu