Pateicība par dāvinājumiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumam 2018. gadā

21.12.2018.

Pirms Ziemassvētkiem un gadu mijas, kā katru gadu, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) izsaka pateicību par dāvinājumiem bibliotēkas krājumam 2018. gadā – kopā ap 6 000 vienību.

Latvijas simtgade ierakstījusi īpašu lappusi arī LNB dāvinājumu vēsturē. Ar svinīgu un simbolisku grāmatu dāvinājumu 2018. gada 18. janvārī bibliotēkā tika atklāts Latvijas valsts simtgades gads.

Personīgi vai valstiski nozīmīgas grāmatas LNB Tautas grāmatu plauktam dāvināja mūsu valsts augstākās amatpersonas. Visa gada garumā bibliotēkā viesojās un Tautas grāmatu plauktam grāmatas dāvināja dažādu valstu prezidenti, parlamentu vadītāji, ministru prezidenti un valdību pārstāvji, ārlietu ministri, vēstnieki – no Dānijas, Igaunijas, Īrijas, Lietuvas, Horvātijas, Itālijas, Grieķijas, Slovākijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Indijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Ganas, Japānas, un Eiropas karalisko ģimeņu pārstāvji no Dānijas, Nīderlandes, Norvēģijas un Zviedrijas.

Tautas grāmatu plauktu ir papildinājuši arī sirsnīgi, īpaši valsts simtgadei veltīti izdevumi no Latvijas skolām, organizācijām, uzņēmumiem, kā arī Latvijas Rakstnieku savienības dāvinātie latviešu rakstnieku darbu tulkojumi, kas izdoti dažādās pasaules valstīs un valodās. Kopumā Tautas grāmatu plauktam šogad dāvinātas 568 grāmatas. 

Pateicamies izcilās kino un teātra zinātnieces Valentīnas Freimanes (1922–2018) ģimenei! Vasaras vidū saņēmām otro daļu no zinātnieces personīgās filmu un grāmatu kolekcijas (daļa no kolekcijas LNB tika nodota jau 2013. gadā).

Daļu savas personīgās bibliotēkas un arhīva LNB novēlēja Paulīne Zalāne-Vallena (1931–2018), latgaliešu dzejniece, zinātniece un skolotāja. Dāvinājumā ir arī rakstnieka Antona Rupaiņa (1906–1976) vairāki manuskripti, sarakste.

Gada nogalē LNB Astrīda Vītola (Francija) nodeva LNB sava vectēva, komponista un kordiriģenta Voldemāra Ozoliņa (1896–1973) nošu manuskriptus un personīgā arhīva materiālus, kas ar Latvijas vēstniecības Francijā un radinieku atbalstu tika pārvesti no Parīzes uz Rīgu.

Sirsnīgs paldies Sarmītei Gravai, sabiedriskā darbinieka un politiķa Ulda Gravas (1938–2018) dzīvesbiedrei, kura LNB ir uzticējusi savu mākslas grāmatu un katalogu kolekciju par stikla mākslu (ap 100 vienībām).

LNB krājumu ik gadu ar dāvinājumiem papildina latviešu organizācijas ārvalstīs un tautieši no dažādām mītnes zemēm – uzticīgi bibliotēkas draugi un atbalstītāji jau kopš Atmodas laikiem.

Sirsnīga pateicība Kanādas Latviešu centram Toronto un Aijai Zihmanis, Čikāgas Latviešu biedrībai un Dacei Ķezbers, Latviešu kultūras biedrībai "Tilts" (ASV), Amerikas Latviešu apvienībai un Anitai Batarags, Vairai Pelēķis (ASV), Latviešu dokumentācijas centram "Straumēni" un Inesei Auziņai-Smitai (Lielbritānija). Šogad īpašu paldies sakām arī Argentīnas Latviešu biedrībai, Daugavas Vanagu organizācijai Austrālijā, valodniecei un dramaturģei Baibai Kangerei (Zviedrija), Andrim Neimeram (Kanāda), Lilitai Bergs (ASV), Andrim un Kārlim Indriksoniem (ASV), Mārītei Plūmei (ASV).

2018. gadā ir saņemti vairāki ārvalstu vēstniecību Latvijā dāvinājumi – no Vācijas vēstniecības Latvijā un Gētes institūta Rīgā bibliotēkas, Grieķijas, Meksikas vēstniecībām. 13. decembrī Itālijas vēstnieks Latvijā Sebastjāno Fulči (Sebastiano Fulci) pasniedza vērtīgu dāvinājumu – 30 greznus sējumus par Itālijas vēsturiskajām valstīm.

Arī šogad vērtīgi dāvinājumi ir papildinājuši LNB speciālos krājumus.

Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas krājumā saņemti vairāki dāvinājumi.

Rīdzenieks Nikolajs Kadeģis ir uzdāvinājis Ernsta Glika Bībeles tulkojumu – 18. gadsimta izdevumu greznā iesējumā. Grāmatu iegādājušies trimdas tautieši izsolē Vācijā 1970. gadu sākumā, ziedojot līdzekļus šim nolūkam. 18. gadsimta izdevumus papildina arī Ulda Mākuļa (Šveice) dāvinājums – Albrehta fon Hallera (1708–1777) sastādītā Šveices augu valsts vēsture. Nošu kolekcijā turpmāk būs arī komponista Arvīda Žilinska (1905–1993) manuskripti, kurus LNB dāvinājis Valts Žilinskis.

A. Kalniņa Mūzikas lasītavas krājumam latviešu komponistu skaņdarbus un citus nošu izdevumus ir dāvinājuši Aivars Opincāns, Leons Amoliņš, Harijs Bašs, Romualds Jermaks, Vilnis Salaks, Aivars Kalējs. Paldies par dāvinājumu arī Pēterim Vaskam un Japānas Komponistu savienībai!

Audiovizuālās lasītavas krājumā dāvinājumā ir saņemta Pētera Aizupieša (ASV) vērtīgu ārzemju klasiskās mūzikas ierakstu kolekcija (vairāk nekā 350 CD); kino zinātnieces Valentīnas Freimanes filmu kolekcija – ap 300 Latvijas un ārzemju spēlfilmas un dokumentālās filmas (tai skaitā īpašas filmas no kinofestivāliem, vācu, Austrumeiropas kinofilmas, izcilas pasaules kino klasikas "pērles" u. c.). Nelielu Serbijas filmu kolekciju LNB dāvinājis Andris Mellakauls. Īpašs dāvinājums ir saņemts no Krievijas pazīstamā opozīcijas politiķa Vladimira Kara-Murza – dokumentālā filma par Borisu Ņemcovu (Немцов = Nemtsov / автор и режиссер Владимир Кара-Мурза. [Росcия], 2016).

Karšu lasītavas krājumam AS "Latvijas valsts meži" uzdāvināja vairākas unikālas, 19. un 20. gadsimtā ar roku zīmētas Klīves mežniecības un Kurzemes virsmežniecību kartes. Vairāk nekā 250 vienības – 19. un 20. gadsimta topogrāfiskās kartes – lasītavai nodeva Igaunijas Nacionālā bibliotēka, starp tām arī karšu lapas, kuras LNB krājumā vēl nebija.

Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas krājumu papildinājuši Olafa Deičmaņa vairāki zīmējumi, kurus dāvinājusi Mārīte Plūme (ASV), kā arī Valentīna Daņiļenko dāvinātās litogrāfijas.

Sīkiespieddarbu lasītavas krājumā ir saņemti dāvinājumi no Ināras Spādes (materiāli par Etnogrāfisko brīvdabas muzeju), Martas Dziļumas (etiķetes, kalendāri), Agra Timmas (13. Saeimas priekšvēlēšanu materiāli), Artūra Āboliņa (Rēzeknes Piena kombināta produktu etiķetes).

Nozaru literatūras centra AsiaRes lasītavas krājumu arī šogad ir papildinājuši sadarbības partneru dāvinājumi no starptautiskā projekta "Window of Shanghai" (Ķīnas Tautas republika), no Japānas – Showa Women's University Library, no Taipejas – Taiwan Resource Centre for Chinese Studies un Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange, no jauna uzsākta sadarbība ar Korea Foundation (Koreja).

Arī 2018. gadā ir saņemti grāmatu sūtījumi no ministrijām, valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām organizācijām, izdevējiem – no Valsts Kultūrkapitāla fonda, AS "Latvijas valsts meži", Latvijas Grāmatu izdevēju asociācijas, Latvijas Rakstnieku savienības, Latvijas Olimpiskās komitejas un citiem. Pateicamies par dāvinātajām grāmatām Francijas izdevniecībai "Editions du Cygne", Nīderlandes–Baltijas apvienībai (Nederlands–Baltische Vereniging) par informatīvo izdevumu "Baltissche Wijzer" (iznāk kopš 1992. gada).

Paldies par grāmatu un citu materiālu dāvinājumiem daudziem individuālajiem dāvinātājiem: Frankam Kraushāram, Uldim Mākulim, Ludmilai Marčenko, Mirdzai Polei, Vilnim Spatam, Matīsam Šausam, Valteram Ščerbinskim, Reinim Vāveram un daudziem citiem! Īpaša pateicība Ernestaam Vasilauskam un Gintautas Zabielam (Lietuva), no kuriem regulāri saņemam ar Latviju saistītas publikācijas, izdotas Lietuvā.

Paldies visiem grāmatu autoriem, kas dāvinājuši savu grāmatu eksemplārus LNB. Īpaši priecājamies par grāmatām, kas veltītas Latvijas vēsturei un kultūrai, piemēram,  Kristīnas Vuss (Vācija) grāmata par mūzikas dzīvi Latvijā līdz 1945. gadam (Wuss, Kristina. Verwobene Kulturen im Baltikum: Zwei Musikgeschichten in Lettland von 1700 bis 1945. Oldenburg, 2018) un Jurija Egleskalna apjomīgais darbs par Novgorodas latviešiem 19.–20. gadsimtā (Эглескалн, Юрий. За счастьем в Россию: жизнь новгородских латышей-переселенцев в России XIX–XX века. Санкт–Петербург, 2017).

Avots: www.lnb.lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu