PBLA Kultūras fonds aicina pieteikties projektu finansējumam 2018. gadā

12.02.2018.

PBLA Kultūras fonds (KF) aicina pieteikties projektu finansējumam 2018. gadā. Līdzekļu pieprasījumu veidlapas ir lejuplādējamas PBLA KF mājas lapā www.pbla.lv/kulturas-fonds. Šai vietnē var iepazīties arī ar iepriekšējos gados atbalstītajiem projektiem. Termiņš 2018. gada piešķīrumiem ir 1. marts.

Aizvadītajos 10 gados PBLA KF ir atbalstījis 134 projektus. “Mani vienmēr ir iepriecinājusi atbalstīto projektu daudzveidība,” uzsvēra PBLA KF valdes priekšsēdis Juris Ķeniņš. 2017. gadā tika pieteikti 34 projekti no 9 valstīm, tai skaitā nozīmīgs procents pieteikumu no Latvijas.

“Esam pēdējos gados atbalstījuši gan lielus projektus: Dziesmu un deju svētkus ASV,  žurnālu “Jaunā Gaita”, bērnu operas “Lakstīgala” iestudējumu, gan mazākus. Mazākais droši vien bija vecāku teātris bērnu skoliņā Islandē, – bet projekts uzrunāja vērtētājus!  Bez izņēmuma, projekti ir bijuši vērtīgi un norāda, cik čakli un spējīgi mēs esam visās pasaules malās”.

PBLA Kultūras fonds ar PBLA valdes lēmumu tika dibināts 1972. gada 16. novembrī kā “autonoms PBLA iestādījums līdzekļu sagādei un sadalīšanai”. PBLA KF uzdevums ir atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi, kā arī veicināt nacionālo pastāvēšanu, pabalstot skolas un latvisko audzināšanu.

PBLA organizācija dibināta 1956. gadā, un gandrīz visu pastāvēšanas laiku papildus svarīgiem nacionālpolitiskajiem darbiem Latvijas drošības, ekonomiskās attīstības un izglītības veicināšanā, PBLA ar KF starpniecību ir atbalstījusi latvisko kultūru un jaunradi. KF atbalsta kultūras darbu gan diasporas mītņu zemēs, gan Latvijā.

PBLA KF vada priekšsēdis un valde, kas sastāv no centrālo organizāciju Kultūras nozares vadītājiem un Kultūras fondu priekšsēžiem tajās valstīs, kurās tādi ir. PBLA KF padomnieki ir 11 nozaru vadītāji 11 laukos: humānitārās un sociālās zinātnes, tehniskās un dabas zinātnes, prese, mūzika, teātris, tēlotājmāksla, daiļamatniecība un lietišķā māksla, tautas un mākslas deja, kā arī pedagoģija. 2016. gadā izveidoja arī filmu nozari. 2016. gadā PBLA valde nolēma izveidot speciālu KF logotipu, ko radīja Toronto māksliniece Lija Dobson (tagad Houston). Viņa ir arī 2019. gada Dziesmu un deju svētku Kanadā logotipa autore.

Informāciju sagatavoja: PBLA KF valde 

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu