Programma "Latvijas skolas soma" turpināsies arī 2022. gadā

24.11.2021.

Vakar, 23. novembrī, Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja nākamā gada valsts budžetu, tostarp finansējums 2,5 miljonu eiro apmērā tika piešķirts kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" turpināšanai 2022. gadā. Likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" programmas "Latvijas skolas soma" norišu nodrošināšanai 3,5 miljoni iezīmēti katram no nākamajiem diviem gadiem.

Izrāde "Klusētāji", Istabas teātris, biedrība "Pusstāvs". Foto: Oskars Artūrs Upenieks, Kultūras ministrija

Arī turpmāk, pēc Latvijas valsts simtgades programmas noslēguma, vairāk nekā 200 000 Latvijas skolēniem, kas apgūst klātienes vispārējās un profesionālās, t. sk. speciālās izglītības programmas, pamata un vidējās izglītības posmā, būs nodrošināta iespēja regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, pieredzot vismaz vienu kultūras un mākslas norisi katrā mācību semestrī.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis: "Programma "Latvijas skolas soma" ir būtisks ilgtermiņa ieguldījums mūsu nākotnē – iespēja iepazīties ar kultūras norisēm tuvākā vai tālākā apkārtnē, iespēja paplašināt redzesloku un emocionālo pasauli ir īpaši svarīga laikā, kad veidojas personība. Esmu gandarīts, ka no simtgades projekta programma kļuvusi par mūsu kultūras procesa pašsaprotamu sastāvdaļu, tik nepieciešamu un gaidītu."

Andreja Strokina vadīta meistarklase Valmieras Vasaras teātra festivālā. Foto: Lita Millere

"Kopīgā darbā esam spējuši pierādīt, ka bagātās un daudzveidīgās Latvijas kultūras norises ne vien sniedz skolēniem jaunas zināšanas, bet arī palīdz meklēt atbildes uz sev personīgi nozīmīgiem un sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, kliedē saspringumu, māca izvēlēties korektus informācijas avotus un kvalitatīvu izklaidi. Tāpēc svarīgi, lai kultūras norises ir regulāri pieejamas visiem skolēniem. Laikā, kad īpaši augstu tiek vērtēta inovatīva domāšana, radoša problēmu risināšana un elastība, kultūrpratība palīdz gūt panākumus šodienas ekonomikā un sekmē spēju attīstīt augstas pievienotās vērtības preces un pakalpojumus rīt," saka programmas vadītāja Aija Tūna.

Esot daļa no mācību procesa, programma "Latvijas skolas soma" palīdz nodrošināt skolās mūsdienīgu izglītības saturu un metodes un stiprina skolēnu piederības sajūtu un lepnumu par savu valsti. Mazinot nevienlīdzību kultūras pieejamībai, programma nozīmīgi ietekmē jauniešu personības attīstību un nākotnes karjeras izvēles.

Arī kultūras nozares profesionāļi atzīst, ka programma "Latvijas skolas soma" sekmē kvalitatīva bērniem un jauniešiem domāta kultūras piedāvājuma attīstību un paver jaunas iespējas nozares attīstībai. Programmā iekļautās kultūras norises mudina meklēt jaunas darbības formas un rezultātus, sekmē nodarbinātību kultūras nozarē, jo īpaši pandēmijas apstākļos, un paplašina kultūras pieejamību reģionos.

Grupas "DAGAMBA" video koncerts ""Dagamba" feat. Tchaikovsky" un "LudwigVanRammstein"". Publicitātes foto

Šobrīd programmā "Latvijas skolas soma" pieejams plašs jaunradītu digitālo kultūras norišu klāsts, tostarp digitālajai videi adaptētas jau esošas klātienes norises. Vienlaikus nemainīgas saglabājas kvalitātes prasības un atbilstība programmas saturam. Lai arī pēc Covid–19 pandēmijas ierobežojumu atcelšanas skolēniem visā Latvijā atkal būs pieejamas klātienes norises kultūras institūcijās un izbraukuma norises skolās, ir skaidrs, ka saglabāsies arī pieprasījums pēc digitālajām norisēm, kas ērti iekļaujamas mācību procesā, ir lētākas un ļauj aizsniegt plašāku teritoriju un norišu klāstu.

Kā atzīmē Aija Tūna: "Tā vietā, lai šausminātos par ilgo ekrānos un sociālajos tīklos pavadīto laiku, mums jāmudina un jāradina skolēni izvēlēties tajos kvalitatīvu saturu. Jau tagad varam teikt, ka jaunieši vairāk skatās Latvijas filmas, izrādes, izstādes un citus kultūras notikumus, par kuru eksistenci viņi agrāk pat nenojauta. Arī daudziem skolotājiem ievērojami paplašinājies priekšstats par kultūras norišu klāstu."

Programma "Latvijas skolas soma" 2018. gadā sākās kā iniciatīva Latvijas valsts simtgades programmā, tāpēc tās mērķis bija radīt skolēniem iespēju iepazīt Latvijas valstiskuma attīstību, skaistumu un sasniegumus. Kopš 2020. gada tā ir nostabilizējusies kā kultūrizglītības programma, nodrošinot skolēniem iespēju regulāri iepazīt Latvijas mākslas un kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu