Skolēni programmā „Latvijas skolas soma” iepazīst kokamatniecību

26.07.2019.

Kopš 2018. gada novembra Latvijas valsts simtgades programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros ir iespēja apmeklēt SIA "Namdara darbnīcas" nodarbības "Koka daudzveidīgā dzīve".

Nodarbība tiek piedāvāta 2 formātos - izbraucot uz skolu vai aicinot apmeklētājus doties uz darbnīcu. No 2019. gada marta līdz maija beigām programmas ietvaros SIA „Namdara darbnīcas” pārstāvji viesojušies aptuveni 30 skolās, un gandrīz 10 skolu audzēkņi ir apciemojuši SIA „Namdara darbnīcas” telpas. Vairākās skolās tiek strādāts ar visiem skolēniem, tomēr lielākoties nodarbība tika orientēta uz atsevišķām klašu grupām. Visos gadījumos skolēni tiek dalīti pa grupām, un darbs notiek ņemot vērā bērnu vecumu un zināšanas. Ļoti rūpīgi tiek pārdomātas aktivitātes bērniem ar īpašām vajadzībām un uzvedības traucējumiem.

Zāģē Pilsrundāles vidusskolas puiši 

Par pieredzi, veidojot nodarbības, SIA „Namdara darbnīcas” pārstāvji stāsta: „Vispirms jāatzīmē, ka pilnīgi visās skolās skolotāji un skolēni ļoti atzinīgi novērtēja programmas "Latvijas skolas soma" ideju un organizāciju, iespēju labāk iepazīt savu valsti caur kultūras un radošuma prizmu. Mūsu kolektīvam bija iespēja pārliecināties, ka skolēni un skolotāji ir ļoti ieinteresēti, aktīvi, varoši un daroši. Bija ārkārtīgi patīkami sastapt tik daudz gaišu un apņēmīgu bērnu un pieaugušo Rīgā un reģionos. Brīnišķīgi, ka dalība programmā "Latvijas skolas soma" ir pieejama visiem Latvijas skolēniem, arī "Namdara darbnīcas" piedāvājumu izmantoja skolas no visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem.

Komentējot savu lēmumu, izvēlēties nodarbību "Koka daudzveidīgā dzīve", lielākoties skolotāji uzsvēra mūsu piedāvāto iespēju aktīvi līdzdarboties, radoši izpausties, iepazīt Latvijai raksturīgu materiālu, sasaistīt tradicionālu kokamatniecību ar mūsdienām. Pārrunājot iespaidus pēc nodarbības, saņēmām daudz uzslavu par pasākuma saturu, saistoši pasniegtu informāciju, estētiskiem uzskates līdzekļiem un darba materiāliem, kā arī motivētiem un ieinteresētiem nodarbību vadītājiem. Skolās, kas atrodas tālāk nekā 100 km no Rīgas, sajutām pat atklātu izbrīnu par to, ka iespējams piedāvāt tik daudzveidīgas aktivitātes izbraukuma apstākļos. Jāpiezīmē, ka nodarbības vienlaikus vadīja četri speciālisti, no tiem - trīs kungi - kokamatnieki.

Nodarbības teorētiskā daļa Rīgas 84. vidusskolā

Domājot par lielākajiem izaicinājumiem, nodrošinot nodarbības, jāatzīst, ka ļoti daudz enerģijas un materiālo resursu prasīja pasākuma tehniskā puse - transports, inventāra uzstādīšana un novākšana, kokmateriāla uzturēšana darbam vajadzīgajā mitrumā vai sausumā, instrumentu uzturēšana labā darba kārtībā u.tml. Tomēr šīs likumsakarīgās grūtības pilnībā atsvēra arvien pieaugošā pārliecība, ka mūsu vadītā nodarbība ir tiešām vajadzīga un pozitīvi novērtēta. Esam pārdomājuši un praksē ieviesuši vairākus jauninājumus, kas paaugstina darba kvalitāti un ļauj piedāvāt papildus aktivitātes.”

Informāciju sagatavoja: Laura Batarevska un SIA "Namdara darbnīcas" kolektīvs

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu