Starptautiskajā izglītības izstādē “Skola 2018” aicinām uz Izglītības un zinātnes ministrijas stendu

23.02.2018.

24. starptautiskajā izglītības izstādē “Skola 2018” Izglītības un zinātnes ministrijas stendā jaunieši, vecāki un pedagogi vienuviet iegūs informāciju gan par IZM, gan padotības iestāžu - Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Studiju un zinātnes administrācijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras aktualitātēm. Kā katru gadu, izstādes apmeklētāji varēs saņemt plašu informāciju par profesionālās izglītības iespējām un atvērto durvju dienām profesionālās izglītības iestādēs.

Piektdien, 23. februārī, IZM stendu īpaši aicināti apmeklēt pieaugušie – pedagogi, bērnu vecāki un citi interesenti. Visas dienas garumā eksperti pedagogus konsultēs par eTwinning – starptautisko skolu sadarbības tīklu, uzzināsit par pieaugušo izglītības platformu - IZM Erasmus+ projektu “EPALE Nacionālais atbalsta dienests”, par iniciatīvu “Latvijas skolas soma”, kā arī virkni iespējām, ko sniedz ES fondu finansētie projekti izglītības jomā. Izstādes laikā tiks sniegta plašāka informācija par pedagogu izglītības restartu jaunā mācību satura kontekstā, jauniešu iespējām saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu, lai turpinātu mācības arī tad, ja dažādu iemeslu dēļ nonākuši mācību vai sadzīves grūtībās. Uzzināsit arī par tām iespējām, ko var dot dalība karjeras izglītības aktivitātēs.

Paralēli konsultācijām sociālajā tīklā Facebook varēs vērot tiešraides:

  • Plkst. 12.00 – kā iesaistīties starptautiskajā skolu sadarbības tīklā e-Twinning (Ingūna Lipska (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra);
  • Plkst. 13.00 – kas ir pieaugušo izglītības platforma EPALE (Ilze Seipule, Silvija Kārkliņa, Daiņa Jāņkalne, EPALE projekts);
  • Plkst. 14.00 – iniciatīva “Latvijas skolas soma” – lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. (Aija Tūna, Latvijas valsts simtgades birojs);
  • Plkst. 15.00 - karjeras izglītība – kāpēc tā tev svarīga (Nora Kalēja, VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja);
  • Plkst. 16.00 – Pedagogu izglītības sistēmas jaunveide (IZM valsts sekretāra vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa).

Sestdien, 24. februārī, IZM stendā par daudzām aktuālām tēmām informēsim jauniešus, studentus un citus interesentus. Savukārt tie, kuri nebūs klāt izstādē, aicināti sekot līdzi tiešraidēm:

  • Plkst. 11.00 – jauniešu brīvprātīgā darba iespējas (Laura Reisele, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra);
  • Plkst. 12.00 – jauniešu iespējas profesijas ieguvē Latvijas darba devēju konfederācijas īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Sanita Bērziņa, LDDK); 
  • Plkst. 13.00 – Studiju un studējošo kredīti (Evija Jauja, Studiju un zinātnes administrācija).

Svētdien, 25. februārī, no plkst. 12.00 konsultācijas un tiešraide par bērnu vasaras nometnēm. Kā izvēlēties bērnam vispiemērotāko nometni, kam jāpievērš uzmanība, kas drīkst organizēt nometnes, kāda informācijas nometnes darbiniekiem jāzina par jūsu bērnu – par šiem un daudziem citiem jautājumiem stāstīs Valsts izglītības satura centra eksperte bērnu nometņu jautājumos Inta Kraskeviča.

IZM stendā varēs saņemt informāciju arī par ES fondu pieaugušo izglītības projektu "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Marta vidū tiks izsludināta pieteikšanās otrā kārta - strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību - pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs.

Savukārt Latviešu valodas aģentūra, tāpat kā iepriekšējā gadā, būs sastopama blakus zālē, kur norisinās 19. starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde “Latvijas Grāmatu izstāde 2016”.

24. starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2018” notiek no 23. līdz 25. februārim starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”. Plašāka informācija par izstādes dalībniekiem un norisi: http://ejuz.lv/i6g

Avots: www.izm.gov.lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu