Uzrunā valsti, sagaidot Latvijas simtgadi!

29.05.2017.

1991.gada Barikāžu muzejā no 29.maija līdz septembra vidum ir atvērta Tautas Saimes grāmata. Iniciatīva veltīta valsts simtgadei, un tautai ir unikāla iespēja pašai rakstīt grāmatu, ikvienam ir unikāla iespēja uzrunāt valsti. Ļoti personiski. Atceroties spilgtākos, emocionāli paliekošus pārdzīvojumus, piedzīvoto vēstures gaitā, samērojot to ar mūsu valsts gājumu. Vēlot nākamībai savus vārdus, domas, idejas. To visu ierakstot grāmatas lapās.

Latvijas valsts simtgadei veltītā „Tautas saimes grāmata” ir Rīgas Aktīvo senioru alianses iniciatīva un pienesums valsts 100 gadu jubilejai. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no etniskās vai reliģiskās piederības aicināts „Tautas saimes grāmatā” rakstīt savus iespaidus, pārdomas un redzējumu, savu vēstījumu un rosinājumu, ejot kopā ar Latviju. Šīs atmiņu dzirkstis: prieki un bēdas, pārdzīvotais, piedzīvotais, vilšanās un uzvara, neatkarīgas valsts izveidošana, uzticība valsts ideāliem, neatkarības atjaunošana - kopā veido mūsu tautas vēsturisko atmiņu, mūsu kopējās liecības par tautas noieto ceļu.

Grāmatas iecere ir radīt nevis vienkārši laimes vēlējumu apkopojumu, bet saglabāt nākamībai ko vairāk – lai tiem, kas lasīs grāmatu, pavērtos dažādu laikmetu ainas visu Latvijas 100 gadu garumā, lai atklātos dažādi dzīves stāsti, kas kā liecības raksturotu gan cilvēku gaitas Latvijā, gan mūsu kopējo ceļu arī globālajā kontekstā. Tādēļ, godātais grāmatas veidotāj, - pirms rakstīt grāmatā – vairāk jāieskatās savā atmiņā un tautas vēsturē, fotoalbumos...

Iniciatīvas autori saka sirsnīgu paldies Rīgas Domei, 1991.gada Barikāžu muzejam, Rīgas Domes Labklājības departamentam, Latvijas pašvaldību Savienībai par atbalstu, gan aktivizējoties pašiem, gan mudinot sabiedrību un citas valsts un pašvaldības institūcijas, iesaistoties Latvijas Valsts simtgades sagaidīšanā.

Kopā līdz Valsts simtgadei Latvijas novadus apies visas 25 grāmatas un arhivēs valsts iedzīvotāju viedokļus, stāstus, fotomateriālus, zīmējumus vai citas radošas izpausmes.

Paredzēts, ka katrā novadā, tostarp Rīgā būs vismaz 5 grāmatas, katrā 500 lapas, lapu izmērs -24X34 cm; grāmatas iesietas linaudekla vākos (Latvijas lina krāsā) ar tumši sarkaniem burtiem (Latvijas karoga krāsā). Katras grāmatas svars – 6 kilogrami.

Pirms Valsts simtgades Grāmatas tiks nodotas Nacionālajai bibliotēkai.

Plašāka informācija –  67221487; 20209935

Informācija pārpublicēta no 1991. gada Barikāžu muzeja mājas lapas: http://barikades.lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu