Valsts simtgadē tapusi līdz šim apjomīgākā grāmata par kukaiņiem Latvijā

18.01.2018.

Godinot Latvijas valsts simtgadi, ir izdota grāmata “Spāres (Odonata) Latvijā. Pētījumu vēsture, bibliogrāfija un izplatība no 18. gadsimta līdz 2016. gadam”, kas ir pirmais tik apjomīgais darbs latviešu valodā ne tikai par kukaiņiem, bet par bezmugurkaulniekiem vispār. Grāmatu izdevusi biedrība “Zaļā upe” projekta “Latvijas dabas un ainavas vērtība – spāre: no pētījumu pirmsākumiem līdz dāvanai Latvijas simtgadē” ietvaros. Grāmatas atvēršana notiks 2018. gada 2. februārī plkst. 14.00 Latvijas valsts simtgades informācijas centrā (Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā).

Grāmatā ir apkopota informācija par spāru pētījumiem un to pētniekiem vairāk kā 100 gadu periodā. Grāmatas pamatā ir 67 spāru izplatības kartes. Lai grāmatu varētu izmantot iespējami plašāks cilvēku loks, spāru un arī citu dabas vērtību iepazīšanai grāmatā ir iekļautas vairāk kā 500 fotogrāfijas un vairāk kā 270 citi attēli. Grāmatā iekļautās fotogrāfijas fotografējuši 36 Latvijas iedzīvotāji – fotogrāfi, dabas pētnieki un entuziasti.

Lai ar grāmatas palīdzību veicinātu arī Latvijas un tās dabas vērtību atpazīstamību ārpus Latvijas, dodot kopēju ieguldījumu spāru pētījumos Eiropā un reprezentējot Latviju kā Eiropas daļu, grāmatā ietverti daudzi nozīmīgāko faktu un aprakstu tulkojumi angļu valodā.

Grāmatas autors, Mārtiņš Kalniņš ir biologs, vairāk kā 100 publikāciju autors. Nodarbojas galvenokārt ar Latvijas bezmugurkaulnieku, arī putnu un abinieku izpēti, kā arī ar ilgtspējīgu risinājumu dabas aizsardzībā un saimnieciskajā darbībā ieviešanu.

Projekts “Latvijas dabas un ainavas vērtība – spāre: no pētījumu pirmsākumiem līdz dāvanai Latvijas simtgadē” – veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Dr.biol. Mārtiņš Kalniņš
e-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!
tālr. 26457974

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu