Ventspils novadā piecas skolas uzsāk projekta "Latvijas skolas soma" pilotprojektu

31.10.2017.

Lai spēcinātu piederības sajūtu un valstisko identitāti, Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros tiek radīta iespēja klātienē pieredzēt Latviju, izzināt, iepazīt un izjust Latvijas vēstures, dabas un kultūras vērtības, inovācijas un veiksmes stāstus.

Sākot ar 2018./2019. mācību gadu skolēniem pavērsies jaunas iespējas iesaistīties dinamiskās un jēgpilnās darbībās, apmeklējot izrādes, koncertus, izstādes, tiekoties ar nozīmīgiem cilvēkiem, piedaloties un līdzveidojot notikumus, kas palīdz izprast un stāstīt tālāk Latvijas stāstu.

Izstrādāts principu kopums, uz kuriem balstās projekta ieviešana: līdztiesīgums norišu pieejamībā, tradicionālā un laikmetīgā satura līdzsvars, saikne ar tiešo mācību procesu, lai sekmētu nacionālā izglītības standarta mērķu sasniegšanu, izglītības un kultūras iestāžu saskaņota darbība valstiskās piederības apziņas veicināšanai.

Būtiska ir projekta "Latvijas skolas soma" sasaiste ar Latvijas valsts simtgades svinībām, sniedzot ilgtspējīgu ieguldījumu brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā, kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu.

Šajā mācību gadā Ventspils novads kļuvis par vienu no četriem Latvijas valsts simtgades ietvaros veidotās iniciatīvas "Latvijas skolas soma" pilotprojekta īstenotājiem. Dalībai pieteikušās Ances, Popes, Užavas, Zūru pamatskola un Piltenes vidusskola.

Praktiski šis pilotprojekts aptver neilgu laika posmu no 1. novembra līdz 15. decembrim.

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas ""Latvijas skolas somas" satura veidošana" atbalstu ir izveidotas jaunas izrādes, koncerti un radošās darbnīcas, kas ļauj radošiem kolektīviem viesoties Latvijas skolās, savukārt Kultūras ministrija piešķīrusi finanses, lai pašvaldības varētu nodrošināt šo norišu pieejamību skolēniem.

No Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja piedāvājuma pilotprojekta īstenošanai mūsu novadā esam izvēlējušies trīs izrādes dažādām vecuma grupām.

24. novembrī filmu studija "Animācijas brigāde" 2.-4. klašu skolēniem piedāvā kinolektoriju "Iepazīsties- leļļu kino" – kultūrizglītojošu pasākumu, kurā bērni uzzinās, kā top leļļu animācijas filmas, satiks to veidotājus; būs iespēja redzēt un saprast, ko dara režisors, operators, animators, kā top dažādas skaņas un dialogi.

Notiks 2 izrādes - Zūru pamatskolā un Piltenes vidusskolā. Ances, Popes un Užavas skolēni pievienosies kā viesi.

30. novembrī biedrība "Savienojums" 5.-6. klašu skolēniem piedāvās izrādi "Lidojošais šķīvītis" – zinātnieki aicinās skolēnus ceļojumā, lai meklētu citas dzīvas būtnes plašajā kosmosā… Kosmodromi būs ierīkoti Popes un Zūru pamatskolā.

11. decembrī Popes kultūras namā pulcēsies visu pilotprojektā iesaistīto skolu 7.-9. klašu skolēni, lai noskatītos un pat piedalītos Kultūras biedrības "Spektrs" koncertizrādē "Vārds un mūzika", kas iepazīstinās ar vienu no savdabīgākajiem laikmetīgās mākslas virzieniem – dadaismu, kas radies 20. gadsimta sākumā kā protests pret tolaik pastāvošo estētiku mākslā un Pirmā pasaules kara šausmām. Koncertizrādē piedalīsies vokālā grupa "Putni", pianiste Līga Kārkliņa, režisors un aktieris Varis Klausītājs. Izrāde veidota tā, lai skolēni varētu paši iesaistīties izrādes gaitā, pildot praktiskus uzdevumus un piedaloties improvizācijās.

Piedāvājumi solās būt interesanti un saistoši, tomēr ar noskatīšanos vien nepietiks; skolās mācību procesā būs jāizmanto iegūtās zināšanas, iespaidos publikāciju un atsauksmju veidā būs jādalās ar citiem - pilotprojektā neiesaistītajiem skolēniem. "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana mūsu valsts skolēniem, saturiski iedzīvinot pieeju "Par visu, kas Latviju padara par LATVIJU".

Pilotprojekta koordinatore 

Tamāra Kuciņa

Avots: www.ventspilsnovads.lv

PAR PROJEKTU "LATVIJAS SKOLAS SOMA"

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu