Brīvības cīņām Ziemeļlatgalē - 100

Brīvības cīņām Ziemeļlatgalē - 100 — Latvija 100

Vieta Viļakas novads

Brīvības cīņām Ziemeļlatgalē - 100 — Latvija 100

Datums:08.01.2020 — 10.01.2020

No 2020. gada 8. līdz 10. janvārim, godinot Latvijas brīvības cīnītājus un Ziemeļlagtales atbrīvošanas simtgadi, norisināsies pasākumu cikls, kurā iekļauti notikumi vēstures padziļinātai izzināšanai, atceres pasākumi un radošo darbu konkurss.

8. janvāris - Vēstures iepazīšanas diena

No plkst. 10.00 Viļakas novada vēstures skolotāji kopā ar bērniem brauks izzināt Brīvības cīņu vietas novadā, izbraucot Viļakas pilsētu un visus novada pagastus. Viļakas novads ieņem ļoti svarīgu vietu Ziemeļlatgales atbrīvošanas operācijā no sarkanās armijas. Notikušās cīņas ir ietekmējušas visas Latvijas vēsturi.

Plkst. 13.00 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošās izstādes "Latvija Brīvības cīņu laikā. 1918. – 1921." atklāšana Viļakas novada muzejā

Plkst. 13.20 Izzinošās darbnīcas "Vēlreiz par brīvības cīņām" Viļakas novada muzejā

9. janvāris - Ziemeļlatgales atbrīvošanas cīņu atceres pasākumi

Plkst. 12.00 Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar iedzīvotājiem kultūras centrā "Rekova"

Plkst. 14.30

Svētbrīdis Viļakas Romas katoļu baznīcā

Ziedu nolikšana pie Lāčplēša kara ordeņa piemiņas zīmes

Lāpu gājiens uz Brāļu kapiem Jaškovā

Piemiņas brīdis Brāļu kapos

Plkst. 18.00 Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku orķestra koncerts Viļakas kultūras namā

10. janvāris

Plkst. 11.00 Radošo darbu konkursa "Brīvības cīņām - 100" noslēgums Viļakas novada bibliotēkā

Projekts tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latvijai –100" atbalstu.

Rada un dara: Viļakas novada dome

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu