Gods kalpot Latvijai! Austrumu robežas vēsture, robežsargu likteņi

Gods kalpot Latvijai! Austrumu robežas vēsture, robežsargu likteņi — Latvija 100

Vieta Ludzas novads

Gods kalpot Latvijai! Austrumu robežas vēsture, robežsargu likteņi — Latvija 100

Datums:11.06.2018 — 18.12.2018

Ludzas Novadpētniecības muzejs (LdNM) ir sabiedrībai kalpojoša pētnieciska un izglītojoša iestāde, kas vāc, glabā, pēta un popularizē Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras vērtības.

Ar savu zinātnisko un izglītojošo darbību muzeja darbinieki paplašina apmaklētāju zināšanas un izpratni par Latvijas valstiskuma būtību, tās tapšanas vēsturi un priekšnoteikumiem. Ar muzejiskiem līdzekļiem tiek popularizētas un godinātas personas, kuras ir nozīmīgas Latvijas valsts tapšanā un liecības par viņiem rūpīgi tiek glabātas LdNM krājumā.

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, LdNM speciālisti ir iecerējuši izveidot un atklāt izstādi "Gods kalpot Latvijai! Austrumu robežas vēsture, robežsargu likteņi". Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas un brīvības cīņām viens no svarīgākajiem jaunās valsts uzdevumiem bija valsts teritorijas noteikšana un robežu nospraušana ar jaunajām kaimiņvalstīm. Kā tas notika un kas to paveica, ir ieplānots parādīt izstādē.

Latvijas austrumu robeža nav vienkārši robežlīnija, tā ir robežšķirtne starp divām politiski, mentāli, filozofiski atšķirīgām telpām - Rietumu un Austrumu pasaulēm. Šīs divas pasaules nereti savā starpā nežēlīgi karojušas - par dzīves telpu, par politisko ietekmi, par idejām. Mums ir svarīgi izprast vēstures notikumus un to ietekmi mūsdienu sabiedrībā. Pirms izstādes izveides, muzeja speciālisti ir ieplānojuši organizēt materiālu vākšanas ekspedīciju. Ie ieplānots pierakstīt atmiņas, veikt fotofiksāciju (atmiņu sniedzēju fotofiksāciju, piemiņas vietu u.c. fotofiksāciju).

Lai parādītu Latvijas Austrumu robežas vēsturi 100 gadu laikā, ir ieplānota izstādes "Gods kalpot Latvijai! Austrumu robežas vēsture, robežsargu likteņi" izveide un atklāšana 2018. gada 6. novembrī. Iecerēts, ka izveidotā izstāde tiks eksponēta arī citās kultūras un izglītības iestādēs un organizācijās.

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu