1920. gada Latvijas-Padomju Krievijas miera līguma oriģināls izstādē "Latvijas gadsimts"

1920. gada Latvijas-Padomju Krievijas miera līguma oriģināls izstādē "Latvijas gadsimts" — Latvija 100

Vieta Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (Brīvības gatve 32, Rīga)

1920. gada Latvijas-Padomju Krievijas miera līguma oriģināls izstādē "Latvijas gadsimts" — Latvija 100

Datums:12.08.2020 — 28.08.2020

No 12. augusta izstādē "Latvijas gadsimts" būs apskatāms 1920. gada Latvijas-Padomju Krievijas miera līguma oriģināls. Miera līgums, kuru tieši pirms simt gadiem – 1920. gada 11. augustā – Latvijas un Padomju Krievijas delegācijas parakstīja Rīgā, oficiāli izbeidza vairāk nekā pusotru gadu ilgušo Neatkarības karu.

Līgumu pamatoti uzskatīja par vainagojumu nesen izveidotās Latvijas armijas militārajām spējām – 1920. gada janvārī, lielākoties pašu spēkiem, armija spēja sekmīgi atbrīvot Latgali – pēdējo no Sarkanās armijas okupētajiem Latvijas novadiem. Taču līgums gan 1920. gadā, gan ilgtermiņā bija pierādījums arī jaunās Latvijas Republikas politiskajai dzīvotspējai un veiksmīgai pozīciju nostiprināšanai starptautiskajā diplomātijā.

11. augusta miera līguma 2. pants noteica, ka Krievija "bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un suverenitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām suverēnām tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un zemi".

Lai gan 1920. gadā vairums pasaules lielvaru vēl neatzina Ļeņina vadīto lielinieku režīmu kā likumīgu Krievijas valsts varu, tomēr Maskavas oficiāla atteikšanās no politiskajām ambīcijām pavēra ceļu mūsu valsts de iure atzīšanai arī Rietumos.

Tikpat būtisks bija līgumā ietvertais regulējums par Latvijas-Krievijas robežu. Jau uzreiz pēc Neatkarības kara precīzi novelkot robežlīniju, tika dots skaidrs pamats turpmākajai Latvijas Austrumu pierobežas attīstībai, kā arī izbeigtas spekulācijas par Latgales politisko piederību, kuru Krievijas puse vēl 1919. gada nogalē bija vilcinājusies atzīt. Līdztekus tam miera līgums saturēja virkni fundamentāli svarīgu regulējumu attiecībā uz abu valstu pilsoņiem, karagūstekņiem, turpmākajām saimnieciskajām, diplomātiskajām un cita veida attiecībām.

1920. gada miera līguma Latvijas puses eksemplārs glabājas LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Sadarbojoties ar arhīvu un Ārlietu ministriju, plašākai publikai līguma oriģināls būs apskatāms no 12. līdz 28. augustam LNVM Brīvības bulvārī 32, izstādē "Latvijas gadsimts".

// Attēlā: Miera līguma parakstīšana ar Padomju Krieviju Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā K.Valdemāra ielā 3 Rīgā. 3. no kreisās Padomju Krievijas delegācijas vadītājs Ādolfs Jofe, 4. no labās Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vesmanis. 1920. gada 11. augusts. Foto: M. Lapiņš

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu