Muzejpedagoģiska nodarbība "No dzimtas pūralādes līdz Latvijas valstij"

Muzejpedagoģiska nodarbība "No dzimtas pūralādes līdz Latvijas valstij" — Latvija 100

Vieta Visā Latvijā

Muzejpedagoģiska nodarbība "No dzimtas pūralādes līdz Latvijas valstij" — Latvija 100

Datums:22.02.2019 — 30.09.2019

Memoriālo muzeju apvienība izveidojusi muzejpedagoģisku nodarbību, kuras aktivitātēs tiek iesaistīti Latvijas novadu skolu audzēkņi visā Latvijā. Nodarbībās var piedalīties skolu jaunieši no 9. līdz 12. klasei. 

Nodarbības

22. februāris - Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

16. aprīlis - A. Dombrovska mūzikas skola

18. aprīlis - Liepājas 5. Vidusskola sadarbībā ar Kubalu skolu

22. maijs - Dobeles ģimnāzija

27. septembris - Preiļu vidusskola

30. septembris - K. Barona muzejs

Piedāvājums veidots tā, lai ar radošiem līdzekļiem un aktīvu mērķauditorijas līdzdalību paplašinātu jauniešu zināšanas un izpratni par Latvijas valsts tapšanas vēsturi (svarīgi Latvijas 100. dzimšanas dienas gadā), ievērojamām personībām un viņu devumu Latvijas valsts tapšanā, īpaši akcentējot Baronu dzimtas ieguldījumu: Krišjāņa Barona Latviju dainas, K. Barona mazdēla – Kārļa Barona (jun.) iesaistīšanos Brīvības cīņās, K. Barona dēla – Kārļa Barona (sen.) ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā.

Piedāvātā muzejpedagoģiskā nodarbība orientēta uz muzeja krājuma izpētes rezultātu prezentāciju. Būtisks projekta aspekts ir iespēja mērķauditoriju jebkurā Latvijas vietā iepazīstināt ar dažādiem muzeja materiāliem. Projekta ietvarā aktivitātes pasākumi notiks bez maksas, bet, turpinot programmu ārpus projekta, tiks piemērota MMA cenrādī norādītā maksa.

Piedāvātās programmas forma ir aktīva. Sākumā dalībnieki iepazīstas ar prezentāciju, pēc kuras noskatīšanās skolēniem tiek piedāvāta jautājumu un atbilžu spēle. Spēles darbības pamatprincips ir kā spēlei "Riču Raču". Katram dalībniekam ir jāapiet viss spēļu laukums pēc iespējas ātrāk un jāatgriežas savā sākotnējā pozīcijā. 

Īstenojot šo projektu, sagatavota un aprobēta muzejpedagoģiska nodarbība "No dzimtas pūralādes līdz Latvijas valstij" vidējo un vecāko klašu skolēniem, ņemot vērā izglītības mācību programmas, rosināta iztēle, radošā pašizpausme, veicināta dalībnieku vēlme pētīt un iedziļināties mūsu valsts tapšanas vēsturē, audzinot patriotisma jūtas pret Latviju.

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu