Pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība"

Pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība" — Latvija 100

Vieta Visa Latvija

Pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība" — Latvija 100

Datums:01.05.2020 — 29.05.2020

Latvijas valsts simtgades programmā 2020. gada vadmotīvs ir "Brīvība"- šī vārda visplašākajā nozīmē, domājot gan par brīvu cilvēku, gan brīvu sabiedrību un neatkarīgu valsti. Brīvība sniedz iespēju cilvēkam būt pašam, brīvi domāt, runāt un darboties, izdarīt izvēli saskaņā ar savu sirdsapziņu, pārliecību, vērtībām. Taču demokrātiskā sabiedrībā brīvība nav absolūta un nenozīmē visatļautību; tā iet roku rokā ar cieņu pret sevi un citiem, toleranci, solidaritāti, taisnīgumu un atbildību. Izdarīt savu izvēli var palīdzēt arī tuvāka iepazīšanās ar savas ģimenes, dzimtas un kopienas notikumiem un gaitām vēstures pagrieziena punktos, ar Latvijas brīvības cīnītāju un citu izcilu cilvēku drosmes, pašaizliedzīgas un nesavtīgas rīcības piemēriem kā ikdienā, tā krīzes situācijās.

Raugoties uz brīvības tēmu no vēstures un šodienas skatupunkta, skolēniem paveras plašas iespējas izzināt, domāt, vērtēt, radoši darboties, dalīties savās atziņās un pieredzē.

Šobrīd, kad vīrusa COVID - 19 izplatīšanās dēļ ir ārkārtējā situācijā ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, ir pienācis brīdis, kad ikvienam ir jābūt atbildīgam par savu izvēles brīvību un rīcību. Ir izmainīts mūsu dzīves ritms, ieradumi. Slimības ierobežošana un uzveikšana prasa visas sabiedrības vienotību un saliedētību, ko iespējams panākt tikai ar katra indivīda atbildīgu rīcību. Brīvība uzliek pienākumu izdarīt pareizo izvēli – doties ārā vai palikt mājās un atrast citu veidu, kā komunicēt ar draugiem, veikt attālināti mācību uzdevumus un darāmos darbus. Brīvība ir pieņemt apzinātus lēmumus, būt atbildīgiem pret sevi un līdzcilvēkiem.

Ko iesākt ar savu brīvību, kā dzīvot tagad un tālāk, kādu pieredzi no pagātnes un šodienas ņemt sev līdzi? - šie ir jautājumi, uz kuriem atbildes meklēt aicinām 5.-11. klašu skolēnus un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus pilsonisko un radošo norišu ciklā "Pašiem sava brīvība".

Ikviens skolēns vai skolēnu grupa var savu darbību, gūto pieredzi, atziņas un gala rezultātu fiksēt un dokumentēt prezentācijā, video vai foto stāstā un līdz 2020. gada 29. maijam iesūtīt Valsts izglītības satura centrā uz e-pasta adresi: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

Ceram, ka 2020. gada novembrī būs iespēja tikties klātienē vai neklātienē, lai apmainītos viedokļiem, dalītos savā pieredzē un piedzīvotu jaunas atklāsmes. 

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu