Rīgas Latviešu biedrībai - 150

Rīgas Latviešu biedrībai - 150 — Latvija 100

Vieta Rīgas Latviešu biedrība, Merķeļa iela 13, Rīga

Rīgas Latviešu biedrībai - 150 — Latvija 100

Datums:01.06.2018 — 31.10.2018

Rīgas Latviešu biedrības (RLB) – Latvijas valstiskuma ideju kalves – 150.jubilejas ieskaņas un svinību pasākumu kopums: 1) Fundamentāls zinātnisks  izdevums par RLB vēsturi, attīstību, sasniegumiem Latvijas valsts izaugsmes kontekstā; 2) RLB simtpiecdesmitgades konferenču, koncertu, izstāžu cikls.

Rīgas Latviešu biedrība (RLB) ir pati senākā oficiāli dibinātā latviešu organizācija. Tai ir izcila nozīme nācijas vēsturē un tajā sniedzas gan vairāku ievērojamu mūsdienu Latvijas izglītības, kultūras un zinātnes iestāžu, gan Latvijas valstiskās neatkarības saknes.

Biedrība dibināta 1868.gadā, bet tās pirmsākumi meklējami 19.gadsimta pirmajā pusē, kad vērojami pirmie latviešu biedrošanās mēģinājumi toreiz izteikti vāciskajā pilsētā.
Līdz 1914.gadam RLB bija gandrīz visu latvisko centienu aizsācēja, organizētāja un atbalstītāja. Biedrība sarīkoja un vadīja Vispārējos Dziesmu svētkus, kuri kļuva tradicionāli, veicinot tautas pašapzināšanos un muzikālās kultūras izaugsmi. Biedrībā jau 1868.gadā sāka darboties pirmais latviešu teātris, uz tā bāzes 1919.gadā izveidojās Nacionālais teātris. Pie RLB Zinību komisijas darbojās Derīgo grāmatu nodaļa, kura izdeva nozīmīgus izdevumus, piemēram, pirmo Latviešu Konversācijas vārdnīcu četros sējumos. Rīgas Latviešu biedrībā likti pamati Latvijas Universitātei, Mūzikas Akadēmijai, te savāktās kolekcijas ieplūst vēlāk dibinātajos Rīgas Vēstures un Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejos, te Zinību komisijas paspārnē aizsāka darbu Zinātņu Akadēmija.

Latviešu kultūras vēsturē 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā gandrīz visi nozīmīgi veikumi saistīti ar Rīgas Latviešu biedrības darbu, tāpēc var teikt, ka tai bija noteicoša loma patstāvīgas valsts tapšanā.

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu