Programma "Latvijas skolas soma"

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu

"Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

     
  

PROGRAMMAS SATURA PAPILDINĀŠANA 

Programmā iekļautas norises, kas dod iespēju skolēniem klātienē iepazīt Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības. Jaunu norišu veidošana notiek arī ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas atbalstu. Norišu saraksts tiek regulāri papildināts.

NORISES PIETEIKUMS PROGRAMMAI "LATVIJAS SKOLAS SOMA" (doc) 

KULTŪRAS NORIŠU IZLASES (pdf) 

Kultūras norises | Janvāris 2022

Kultūras norises | Decembris 2021

Digitālās kultūras norises | Novembris 2021

Digitālās un klātienes kultūras norises | Oktobris 2021

Digitālās kultūras norises | Septembris 2021

Digitālās kultūras norises | Maijs 2021

Digitālās kultūras norises | 4. maija izlase

Digitālās kultūras norises | Aprīlis 2021

Digitālās kultūras norises | Marts 2021

Digitālās kultūras norises | Februāris 2021

Digitālās kultūras norises | Janvāris 2021

Digitālās kultūras norises | Decembris 2020

Bezmaksas digitālie kultūras resursi

Septembris 2020

Jūnijs 2020

Maijs 2020

Aprīlis 2020

Marts 2020 

Februāris 2020

Janvāris 2020

Decembris 2019

Novembris 2019

Oktobris 2019

Septembris 2019

Programmas "Latvijas skolas soma" 2019. gada foruma materiāli 

Ar 6000 skolēnu līdzdalību atklāta programma "Latvijas skolas soma" | 07.09.18.

"Latvijas skolas somas" atklāšanas koncertu "100 Latvijas stāsti 100 minūtēs" 2018. gada 6. septembrī iespējams noskatīties šeit: ej.uz/100LVstasti.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

IEVIEŠANAS PRINCIPI

 • Līdztiesīgums pieejamībā
 • Visu skolēnu iesaiste
 • Tradicionālā un laikmetīgā līdzsvars
 • Saikne ar tiešo mācību procesu
 • Sekmē nacionālā izglītības standarta mērķu sasniegšanu
 • Izglītības un kultūras nozaru saskaņota rīcība
 • Vietējā atbildība un piederības apziņas veicināšana

ILGTERMIŅA IETEKME

 • Pilsoniskums, valstiskās piederības apziņa
 • Izglītības kvalitāte
 • Kultūras izpratnes un izpausmes kompetence
 • Sociālās nevienlīdzības mazināšana

"Latvijas skolas soma" ir būtiska Latvijas valsts simtgades programmas daļa, sniedzot ilgtspējīgu ieguldījumu brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā, kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu.

SAIKNE AR KULTŪRAS KANONU

Liela nozīme ir programmas "Latvijas skolas soma" sasaistei ar Kultūras kanonu. Tas uzskatāms par sava veida ieteikumu krātuvi tam, ar ko sākt Latvijas izzināšanu, vienlaikus akcentējot mūsu vērtību daudzveidību. Kultūras kanons ir sava veida pamats, uz kura mēs kā sabiedrība un kā katrs cilvēks varam atsperties, dodoties nākamajā valsts simtgadē, augot līdzi laikam un paši veidojot šo jauno laiku.

Kanons ir tā fantastiskā vieta, kur vienkopus sastopas Purvīša gleznas, Rīgas pantomīma, Lūcijas Garūtas un Emīla Dārziņa skaņdarbi, mopēds "Rīga", rudzu maize, hrestomātiskie izteicieni no filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" un daudz kas cits, kas mums svarīgs un kas Latviju padara par Latviju. Tas viss jānes tālāk. Par to jāstāsta mūsdienīgā, aizraujošā un dzīvā veidā. 

PROGRAMMAS "LATVIJAS SKOLAS SOMA" BUDŽETA IZMANTOŠANA

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti izglītības iestāžu dibinātājiem atbilstoši faktiskajam skolēnu skaitam iepriekšējā mācību gada septembrī, kuri klātienē apgūst pamata un vidējās vispārējās un profesionālās izglītības programmas. Izglītības iestāžu dibinātāju, t. sk., pašvaldību atbildība ir sadarbībā ar skolu administrācijām izstrādāt maksimāli efektīva līdzekļu izlietojuma plānu, vajadzības gadījumā koordinējot vairāku skolu sadarbību. Katrā pašvaldībās darbojas arī programmas koordinators; tādi ir arī izglītības skolās.

"Latvijas skolas soma" piešķirtais finansējums tiek izmantots:

 • kultūras un mākslas norišu apmeklējumiem mācību procesa ietvaros, sedzot ieejas biļešu, dalības maksu, transporta pakalpojumu utt. izmaksas
 • izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, darbnīcu utt. norišu izmaksām.

Liela uzmanība tiek veltīta sadarbības sekmēšanai starp kultūras un izglītības nozarēm un pašvaldībām, procesu monitoringam, izvērtēšanai un tālākai attīstībai.

Nozīmīga loma "Latvijas skolas soma" veidošanā var būt radošo industriju pieredzes iestrādāšanai. Radošo industriju aktivitātes balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu un kuras, izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, spēj celt labklājību un radīt darba vietas. Tās veidojas, mijiedarbojoties mākslai, kultūrai, tehnoloģijām un biznesam, ņemot vērā arī vides un sociālos aspektus, tāpēc vieglāk uzrunā jauniešu auditoriju un ļauj saskatīt savu interesi un pienesumu kopīgajā kontekstā.

"LATVIJAS SKOLAS SOMA" PILOTPROJEKTI

2016. gada septembrī – decembrī veiktie pilotprojekti apliecināja, ka, efektīvi plānojot finanšu resursus un darbības, iespējams panākt būtiskas izmaiņas. Piemēram, Brocēnu novadā pilotprojekta norisēs piedalījās apmēram 600 skolēnu – gandrīz visi novada vispārizglītojošo skolu skolēni, aptverot teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, laikmetīgās dejas, arhitektūras, kino, literatūras, kultūras mantojuma un sava novada iepazīšanu.

Pilotprojektu darbības process un rezultāti atrodami skolu mājaslapās:

Brocēnu vidusskola
Rīgas Juglas vidusskola
Daugavpils 10. vidusskola
Pamatskola „Rīdze”

2017./2018. mācību gada rudens semestrī "Latvijas skolas soma" pilotprojekti tika īstenoti Jelgavas, Limbažu, Ventspils un Viļakas novados. Laika posmā no 1. novembra līdz 15. decembrim šajās pašvaldībās viesojās ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu sagatavotās mobilās izrādes un koncerti, kas 2017. gadā izveidoti īpaši "Latvijas skolas soma" vajadzībām.

Saskaņā ar izvirzītajiem ieviešanas principiem, uzlabosies pieejamība kultūras un mākslas norisēm un Latvijas vērtībām, tiks sekmēta "horizontālā Latvijas iepazīšana", iepazīstot dažādu novadu un vietu vērtības, tiks stimulēta vietējo procesu izpēte un norises, piemēram, veidojot vietējās (novada u. tml.) skolas somas (Brocēnu novada iniciatīva) un apkaimes izzināšanas kartes (Juglas vidusskola).

Nozīmīga ir sasaiste ar mācību procesu, ko plānots īstenot, izmantojot situāciju, kad Latvijas skolām tiek veidots un ieviests kompetenču pieejā balstītais mācību saturs.

 

KULTŪRAS NORIŠU PIEDĀVĀJUMS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 2017. GADĀ (infografika) 

PROGRAMMAS "LATVIJAS SKOLAS SOMA" PAŠVALDĪBU KOORDINATORI

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Aija Tūna
Programmas "Latvijas skolas soma" vadītāja
Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jauniešu projekta vadītāja
E-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

E-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

SEKO PROGRAMMAS AKTUALITĀTĒM:

facebook.com/latvijasskolassoma

instagram.com/latvijasskolassoma

www.youtube.com / Latvijas skolas soma

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu