Programma "Latvijas skolas soma" turpinās darbu Latvijas Nacionālajā kultūras centrā

21.12.2021.

Lai nodrošinātu Latvijas valsts simtgades programmā uzsāktās kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" darbības turpināšanu, šodien, 2021. gada 21. decembrī, valdība apstiprināja grozījumus Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) nolikumā, paredzot, ka no 2022. gada 1. februāra programmas "Latvijas skolas soma" administrēšanu īstenos LNKC ietvaros.

Foto no Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA nodarbības “Nospēlē muzeju”. Foto: Kristiāna Zelča.

Līdzšinējā programmas "Latvijas skolas soma" komanda turpinās sadarbību ar kultūras un izglītības iestādēm, pašvaldībām un citiem izglītības iestāžu dibinātājiem, lai jēgpilni izmantotu, paplašinātu un aktualizētu kultūras piedāvājumu bērniem un jauniešiem, kā arī nodrošinātu programmas ilgtspēju.

Četras uz laiku izveidotās Latvijas valsts simtgades biroja amata vietas no Kultūras ministrijas tiks pārdalītas uz LNKC jauna uzdevuma nodrošināšanai pastāvīgi, nepalielinot kopējo Kultūras ministrijas amata vietu skaitu.

Programmas "Latvijas skolas soma" komanda. No kreisās Aija Tūna, Lelde Kristiāna Vozņesenska, Ilze Tormane-Kļaviņa, Inga Bika

Nākamā gada valsts budžetā programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai apstiprināts finansējums 2,5 miljonu eiro apmērā. Likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" programmas "Latvijas skolas soma" norišu nodrošināšanai 3,5 miljoni iezīmēti katram no nākamajiem diviem gadiem.

Par līdzšinējo darbību programma saņēmusi augstu atzinību gan no izglītības un kultūras profesionāļiem, gan skolēniem un viņu vecākiem. Kā atzīmē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja, programmas "Latvijas skolas soma" koordinatore Daugavpilī Lidija Plavinska, tā ir

"ļoti laba programma, kas ļauj paplašināt izglītojamo redzesloku, izraisīt lielāku interesi kultūras jautājumos".

Programmu novērtē arī profesionālās izglītības iestādēs, jo tā, citējot Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas pedagogus, "ir lieliska iespēja jauniešiem baudīt kultūru un mākslu".

Arī turpmāk vairāk nekā 200 000 Latvijas skolēniem, kas apgūst klātienes vispārējās un profesionālās, t. sk. speciālās izglītības programmas, pamata un vidējās izglītības posmā, būs nodrošināta iespēja regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, pieredzot vismaz vienu kultūras un mākslas norisi katrā mācību semestrī. Esot daļa no mācību procesa, programma "Latvijas skolas soma" palīdz nodrošināt skolās mūsdienīgu izglītības saturu un metodes un stiprina skolēnu piederības sajūtu un lepnumu par savu valsti, mazinot sociālo atstumtību un nevienlīdzību kultūras pieejamībai.

Latvijas valsts simtgades programmā uzsāktas un īstenotas vairākas iniciatīvas, kas apliecinājušas ilgtspējas potenciālu un nozīmību savās jomās un kopumā valsts kultūras un radošo industriju attīstībā, starptautiskajā sadarbībā un uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanā, un kuras nepieciešams turpināt, lai nodrošinātu sasniegto rezultātu efektīvu izmantošanu.

Pēc Latvijas valsts simtgades programmas noslēguma turpināsies vairākas Kultūras ministrijas atbildības jomā esošās iniciatīvas, nacionālā kino stiprināšana, Nacionālās enciklopēdijas uzturēšana un Baltijas valstu sadarbība Baltijas Kultūras fonda ietvaros, tostarp programma “Latvijas skolas soma”, kas sākās 2018. gadā un ir kļuvusi par stabilu kultūrizglītības programmu.

Plašāk par programmu "Latvijas skolas soma":
https://lv100.lv/skolassoma/
https://www.facebook.com/latvijasskolassoma
https://www.instagram.com/latvijasskolassoma/

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu