Jaunumi

9. marts, 2016

Informācija par iespējām piesaistīt finansējumu pasākumiem Latvijas valsts simtgades ietvaros

Piedaloties projektu konkursos, pašvaldībām ir iespēja piesaistīt finanšu līdzekļus tādu projektu realizēšanai, kas veicinātu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalību, sekmējot Latvijas valsts simtgades virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”.

9. februāris, 2016

Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programma

Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programma ir izstrādāta, lai godam un cienīgi, lepni un priecīgi atzīmētu un svinētu Latvijas valsts simto gadadienu. Svētku programma tiek veidota kā atvērts ietvars sabiedrības aktīvai un radošai līdzdarbībai valsts simtgades svinību sagatavošanā un rīkošanā.

1. februāris, 2016

Latvijas valsts simtgades rīcības komiteja

Rīcības komiteja nodrošina savlaicīgu un saskaņotu Latvijas valsts simtgades svinību organizēšanu, izstrādājot Svētku pasākumu plānu, publicitātes pasākumu plānu un finansējuma tāmi, kā arī sekojot līdzi Svētku sagatavošanas gaitai, tajā skaitā uzraugot finansējuma izlietojumu.

16. decembris, 2015

Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteja

Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komitejas mērķi ir nodrošināt ar jauniešiem saskaņota darba īstenošanu, plānojot un īstenojot Svētku programmu, kā arī veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un Latvijas valsts simtgades svinību organizēšanā.

3. aprīlis, 2015

Latvijas valsts simtgades svētku radošā padome

Latvijas Republikas simtgades svētku radošā padome ir Kultūras ministrijas sabiedriska konsultatīva institūcija priekšlikumu sniegšanai kvalitatīvas Svinību programmas satura izveidei.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu