Tiešsaistes koncertlekcijas Antūžu pamatskolā

25.05.2021.

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma" piedāvā daudzveidīgus izglītojošus tiešsaistes pasākumus Latvijas bērniem un jauniešiem. Arī Antūžu pamatskolas skolēniem šajā pavasarī bija iespējams apmeklēt tiešsaistes koncertlekcijas "Imantam Kalniņam-80", "Sprādziens mūzikā" un "Kino mūzikas vēsture". 

Tā kā katrai no šīm koncertlekcijām ir sava tēma un izglītošanas uzdevums, tad to skatīšanās tika organizēta atšķirīgi.

Koncertlekcijas "Imantam Kalniņam-80" laikā, skolēni ar skolotājiem varēja aktīvi iesaistīties lekcijā iekļauto dziesmu dziedāšanā.

Jaunāko klašu skolēni dziesmām piespēlēja perkusijas, radot kopā muzicēšanas gaisotni. Pēc koncertlekcijas, jaunākās klases savu radošo darbību turpināja, veidojot kādai no pieminētajām multiplikācijas filmām ilustrāciju vai zīmējumu. Populārākā multiplikācijas filma "Zaķīšu pirtiņa". Skolēniem bija iespēja šīs multiplikācijas filmas kopā ar audzinātāju noskatīties pilnā versijā.

Koncertlekcija "Sprādziens mūzikā" stāsta par dažādu mūzikas stilu veidošanos un attīstību, arī par dejām. Šoreiz koncertlekcijas skatīšanās tika organizēta skolas sporta zālē, jo mācījāmies dejot rokenrolu.

Pēc koncertlekcijas beigām, diskotēkas garā, izdejojām popūrijā iekļautās dziesmas oriģinālajā izpildījumā. Protams, ka favorīts bija dziesma "Ballējam, neguļam". Šajā radošajā aktivitātē, skolēni paši domāja un demonstrēja dažādus deju soļus, aicinot dejā arī parējos.

Koncertlekcijas "Kino mūzikas vēsture" laikā centāmies iejusties kinozāles vidē.

Skolēni skatījās koncertlekciju, baudot audzinātāju un pašu sarūpēto popkornu. Koncertlekcijas laikā mums radās ideja noskatīties kādu no lekcijā pieminētajām filmām. Šoreiz filmu izvēle un skatīšanās laiks paliek katras klases un audzinātāja ziņā.

Tāpat kā koncertlekcijā par Imantu Kalniņu, arī pārējās lekcijās vienojāmies kopīgā dziedāšanā ar māksliniekiem. Mūzikas skolotāja katrai lekcijai bija sagatavojusi savu dziesmu grāmatu, lai ar prieku un aizrautību pievienotos dziedāšanai.

Pēc šo koncertlekciju noskatīšanās, skolēni, atbildot uz jautājumiem, dalījās savās emocijās, izjūtās. Vecāko klašu skolēni meklēja atbildes krustvārdu mīklās. Arī skolotāji dalījās pārdomās par gūtajiem iespaidiem.

Pateicoties skolotāju atbalstam, izdevās daudzveidīgi iesaistīt skolas skolēnus tiešsaistes  koncertlekciju apmeklēšanā un radošajās aktivitātēs.

Koncertlekciju skatīšanās tika organizēta nelielās skolēnu grupās, ievērojot stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Antūžu pamatskola ir Krustpils novada speciālās izglītības bāze, skolā mācās bērni ar speciālām vajadzībām latviešu un krievu plūsmā.  

 

Informāciju sagatavoja: Antūžu pamatskolas mūzikas skolotāja Marita Vaivode

Avots: www.krustpils.lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu