Latvijas iecerēšana: Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei un “Deklarācijai ārvalstīm un tautām” - 100

Latvijas iecerēšana: Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei un “Deklarācijai ārvalstīm un tautām” - 100 — Latvija 100

Vieta Valka

Latvijas iecerēšana: Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei un “Deklarācijai ārvalstīm un tautām” - 100 — Latvija 100

Datums:02.05.2017 — 02.12.2017

Latviešu Pagaidu Nacionālā padome (LPNP) pieņēma deklarāciju par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales latviešu apriņķos. Deklarācijas teksts “Latvijai jābūt pastāvīgai demokrātiskai republikai, kas apvienotu Kurzemi, Vidzemi un Latgali” vēsturiski pierāda, ka LPNP ir pirmā latviešu partiju politiska organizācija, kas pieņem būtisku dokumentu Latvijas valstiskuma izveidei.

Šī gada 28.maijā Valgas stacijā notika muzikāls uzvedums „Zvaigznes pār Valku 1917”, kas aizsāka Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes simtgadei veltītus pasākumus, kuri ar augsta līmeņa starptautisku konferenci, pieminekļa un vēstures ekspozīcijas atklāšanu Valkā noslēgsies 2.decembrī.

19. NOVEMBRIS UN 2. DECEMBRIS | PROGRAMMAS AFIŠA 

VISAS NORISES:

2.MAIJĀ plkst.9.00 Valkas novada vispārizglītojošajās skolās un pirmskolas iestādēs - Valkas novada kopienas ceļš uz Latvijas simtgadi

Novadmācība kopā ar Valkas novada pazīstamiem kultūras un sabiedriskiem darbiniekiem, stāstot, Valkas novada vēstures stāstu. 

Rada & dara: Valkas novada IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļa sadarbībā ar Valkas Novadpētniecības muzeju

4.MAIJĀ plkst.10.00-10:30 Valkā, Semināra ielā 1 (pie robežas) - LATVIJAS VALSTS SIMTGADES SVINĪBU ATKLĀŠANA ar akciju „Apskauj Latviju”, visā Latvijā  gar pierobežu stādot  100 ozolus un ieskaujot Latviju garīguma sardzē.

Rada & dara: Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju un Valkas novada domi  

4.MAIJĀ plkst.11.00-14.00 Valkas novadpētniecības muzejā, Rīgas ielā 64 - Baltā galdauta svētki

Pasākums veltīts valcēnietim grāmatniekam, mecenātam Jānim Rauskam.

Rada & dara: Valkas novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Valkas novada centrālo bibliotēku un Valkas novada IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļu

4.MAIJĀ plkst.15.00-17.00 Lugažu laukumā (ja līst, Valkas pilsētas kultūras namā, Em.Dārziņa ielā 8) - Baltā galdauta svētki

Valkas novada tautas un viesu  deju kolektīvu vairāku paaudžu sadancis “Kopā būt”(bērnu un pieaugušo deju kolektīvi).

Rada & dara: Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centrs “Mice” sadarbībā ar Valkas novada IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļu

28.MAIJĀ plkst.19.00 Valgas dzelzceļa stacijā, Jaama ielā 12 - Latvijas Ekspresis Simtgadei

Viens no lielākajiem un spilgtākajiem Latvijas simtgades vēstnešiem 2017.gadā. Ekspresis piestāj gan Latvijas lielākajās, gan mazpilsētu dzelzceļa stacijās. Katra dzelzceļa stacija, kurā vilciens pieturēs, uz pāris stundām kļūs par vietējās kopienas kultūras centru.

Rada & dara: Satiksmes ministrija sadarbībā ar Valkas novada domi, Valgas pilsētas mērijua (Igaunijas Republika) un Valkas novada IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļu

28.MAIJĀ plkst.19.00-21.00 Valgas dzelzceļa stacijā, Jaama ielā 12 - Zvaigznes pār Valku 1917

Vēsturiski muzikāli horeogrāfiska inspirācija sešās epizodēs veltīta LPNP simtgadei. Dokumentālas, mākslinieciskās darbības un notikumu virknes nosaka Kārļa Skalbes ieraudzītais sapnis par Latvijas valsti (komponists M.Brauns, horeogrāfs A.Daņiļēvičs, scenogrāfs D.Jaunzems, režisors J.Siliņš, aktieris K.Neimanis u.c.).

Rada & dara: Valkas novada IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļa sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju, Valgas pilsētas mēriju (Igaunijas Republika), Valgas Patriotiskās audzināšanas muzeju un Igaunijas zemessardzi

6.AUGUSTĀ plkst.19.00 muzikāla izrāde “Valka. Latvija. Brīvība.”

Valkas pilsētas kultūras namā, Em.Dārziņa ielā 8

Veltīts 1917.gada notikumiem Valkā. Par Latvijas tapšanu (Librets E.Liniņš, mūzika V.Zilveris, režisors G.Silakaktiņš)

Rada & dara: Valkas novada dome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātri

12.OKTOBRĪ plkst.10.35 Jāņa Tomaševska grāmatas “Neatkarības čuksti: Latviešu Pagaidu nacionālās padomes vēsture” atvēršana Rīgā

Latvijas Republikas Saeimā, Jēkaba ielā 11, Rīgā

Rada & dara: Valkas novada dome sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimu un Apgādu “Jumava”

27.OKTOBRĪ plkst.15.00 Jāņa Tomaševska grāmatas “Neatkarības čuksti: Latviešu Pagaidu nacionālās padomes vēsture” atvēršana Valkā

Valkas novada centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22, Valkā 

Rada & dara: Valkas novada dome sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimu un Apgādu “Jumava”

6.NOVEMBRĪ plkst.19.00 muzikāla izrāde “Valka. Latvija. Brīvība.”

Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" (Rīga, Ziemeļblāzmas iela 36)

Veltīts 1917.gada notikumiem Valkā. Par Latvijas tapšanu (Librets E.Liniņš, mūzika V.Zilveris, režisors G.Silakaktiņš)

Biļetes pieejamas Biļešu Paradīze tirdzniecības vietās.

Rada & dara: Valkas novada dome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātri

11.NOVEMBRĪ plkst.20.30 Valkas novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru astoņu piemiņas stēlu atklāšana

Meža kapos, Varoņu ielā 31, Valka

Stēlu uzstādīšana tiek īstenota, iesaistoties Latvijas valsts simtgadei veltītajā projektā “Atceries Lāčplēšus”, kura iniciators ir Jaunsardzes un informācijas centrs.

Rada & dara: Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Jaunsardzes un informācijas centru un Valkas novada domi

18.NOVEMBRĪ plkst.16.30 Latvijas Republikas 99. gadadienas svinības - Valkas novada Atzinības rakstu pasniegšana un koncerts

Valkas pilsētas kultūras namā, Em.Dārziņa ielā 8

Piedalās Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris, diriģents Romāns Vanags.

Rada & dara: Valkas novada dome un Valkas pilsētas kultūras nams sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolu 

19.NOVEMBRĪ no plkst.5.00 "Neiespējamais skrējiens" ar ultramaratona spēku veltīts Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes simtgadei

No Valgas Apmeklētāju centra, Kesk ielā 11 (līdz 1920.gadam Valkas pilsētas valde)

05.00 100 km distance skrējējiem un 50 km distance nūjotājiem
12.00 25 km un 50 km distance skrējējiem un 25 km distance nūjotājiem

PIETEIKŠANĀS SKRĒJIENAM

NOLIKUMS 

Rada & dara: Valkas novada IKSJ nodaļas Sporta un jaunatnes daļa un Izglītības un kultūras daļa sadarbībā ar Valgas pilsētas mēriju (Igaunijas Republika)

19.NOVEMBRĪ plkst.11.00 Piemiņas plāksnes “Latvijas iecerēšana” atklāšana un "Neiespējamā skrējiena" simboliskā 1000 m distance 

Valgas Apmeklētāju centrs, Kesk iela 11, Valga, Igaunija

Rada & dara: Valkas novada dome

2.DECEMBRĪ plkst.11.00 Starptautiskā zinātniskā konference “Latviešu Pagaidu Nacionālā padome - 100”

Valkas pilsētas kultūras namā, Em.Dārziņa ielā 8

Politiskā un kultūras situācija no 1915. līdz 1917.gadam. Ieceres par nacionālo valstu veidošanu. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes loma Latvijas valstiskuma izveidē. Piedalās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas vēsturnieki.

Rada &dara: Valkas novada IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļa sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju, Latvijas vēstniecību Igaunijas Republikā, Somijas vēstniecību Latvijas Republikā, Viļņas universitāti (Lietuvas Republika) un Vītauta Dižā universitāti (Lietuvas Republika)

Konferences programma

2.DECEMBRĪ Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes simtgadei veltītas monētas prezentācija

Konferences programmas ietvaros.

Rada & dara: Latvijas Banka sadarbībā ar Valkas novada domi

2.DECEMBRĪ plkst.17.00 Ekspozīcijas “Valka Latvijas neatkarības šūpulis” atklāšana

Valkas novadpētniecības muzejā, Rīgas iela 64

Hronoloģisks stāsts par sabiedriski politiskajiem notikumiem Valkā 1914.-1920.gadā.

Rada & dara: Valkas novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju un Valkas novada domi

2.DECEMBRĪ plkst.18.00 Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" koncerts "Šai zemē man visa pasaule" veltīts Latviešu Pagaidu Nacionālā padomes simtgadei

Valkas pilsētas kultūras namā, Em.Dārziņa ielā 8

Veltīts Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes simtgadei. Diriģents Māris Sirmais

Rada & dara: Valkas novada IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļa sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju, Valkas novada domi un VAK “Latvija”

2.DECEMBRĪ plkst.20.00 Tēlnieces Artas Dumpes monumenta “Veltījums Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei” atklāšana

Valka, Raiņa ielā 9

Ansambļa idejas autore tēlniece Arta Dumpe, arhitektoniskā plānošana SIA "Arhitektu birojs Vecumnieks & Bērziņi", akmeņkalis Ivars Feldbergs.

Rada & dara: Valkas novada IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļa sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju un Valkas novada domi

2.DECEMBRĪ plkst.20.30 Gaismas objekts - bērnu radošo darbu animēts stāsts par Latviju 

Uz Valkas-Lugažu Evaņģēliski luteriskās baznīcas fasādes, Rīgas ielā 9, Valkā

Rada & dara: Valkas novada dome

2.DECEMBRĪ filmu programma Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas abās ēkās 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Raiņa ielā 28A, Ausekļa ielā 5, Valkā

Rada & dara: Valkas novada dome

VISAS ZIŅAS PAR LATVIEŠU PAGAIDU NACIONĀLĀS PADOMES SIMTGADEI VELTĪTAJĀM NORISĒM

Rada un dara: Valkas novada dome

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu