Latvijas skolēni sveic Somiju valsts simtgadē

23.10.2017.

Gatavojoties mūsu valsts simtgadei, sadarbībā ar Bejas novadpētniecības centru Bejas pamatskolā izveidoja koncertprogramma ar tautas dziesmām un dejām, stāstījumu par mūsu zemi un latviešu gadskārtu ieražām. Koncertprogramma oktobrī Somijas sabiedrību plašāk iepazīstināja ar latviešu tautas tradīcijas un ļāva gūt plašāku priekšstatu par savu karavīru gaitām Latvijā Brīvības cīņu laikā.

Koncertprogramma ir vēstījums par mūsu tautu, valsti un ir sveiciens Latvijas un Somijas valstu svētkos pateicībā somu tautas devumam Latvijas Neatkarības izcīnīšanā. 2017. gada 6. decembrī Somija svinēs savas valsts simtgadi. Programmu papildina somu tautas dziesmas, rotaļdejas, digitālā ekspozīcija “Latvijas Brīvības cīņas Alūksnes pusē” un radošās darbnīcas, kurās piedāvājām iemācīties veidot latvisko telpu dekoru (ķistu), gatavot dažādus latviešu tradicionālos ēdienus. Koncertprogrammu ievada abu valstu himnas.

Programma prezentēta Tamperes Seudu neatkarības cīņu asociācijas biedriem, Tamperes Takahundin skolas un Haliko Armfeltin skolas audzēkņiem un skolotājiem, Salo Jauniešu interešu centra Steissi apmeklētājiem un Salo Kara veterānu asociācijas biedriem.

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai - 100” ietvaros atbalstītais projekts “Kultūrprogramma Latvija – Somija “Solis pretī simtgadei”” deva iespēju koncertprogrammu prezentēt Somijā.

Projekta rezultātā latviešu bērni, iepazīstot kaimiņvalsti, ar savas tautas dziesmām, dejām, tradīcijām, vēstures stāstījumu parādīja attieksmi un nodeva vēstījumu par savu dzimto zemi vienaudžiem un pārējiem interesentiem Somijā, nodrošinot līdzšinējās sadarbības un sadraudzības tradīciju pēctecību. Projekts sniedz iespēju attīstīt katra  indivīda – audzēkņa - prasmes, kuras veicina saskarsmi un sazināšanos ar citiem cilvēkiem, palīdz īstenot vienu  no audzināšanas programmas mērķiem – piederības savam novadam, valstij veidošanu un valstiskās apziņas stiprināšanu, nacionālās pašapziņas veicināšanu.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu