Dokumenti

PROGRAMMU REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.–2021.gadam" (izskatīts Ministru kabinetā 2016.gada 13.decembrī)  polsis.mk.gov.lv/documents/5787

Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos Latvijas valsts simtgadei 2017.–2021.gadā” (izskatīts Ministru kabinetā 2016.gada 13.decembrī) polsis.mk.gov.lv/documents/5498  

FINANSĒJUMS

Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojums Nr.769 „Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu” likumi.lv/doc.php?id=287444

Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojums Nr.769 „Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu” MK iesniegtās paskaidrojošās indikatīvo izdevumu tāmes ŠEIT.

RĪCĪBAS KOMITEJA

Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojums Nr.63 „Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju” likumi.lv/doc.php?id=272059

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu