Mērķis

Latvijas valsts simtgades svinības ir iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.
Ikvienam Latvijas cilvēkam ir iespēja piedalīties un kļūt par šī vēsturiski unikālā notikuma līdzveidotāju.

Virsmērķis:

Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, veicinot pašorganizējošus procesus un sadarbību

Latvijas valsts simtgades svinību uzdevumi: 

1. Stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas valstiskuma vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu;
2. Apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta valsts vērtības;
3. Cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu;
4. Daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus;
5. Modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti;
6. Stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai;
7. Radīt paliekošas 21. gadsimta Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades darbus;
8. Vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru attiecību veidotāju.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu