Atklāta Latvijas Universitātes Zinātņu māja

29.01.2019.

28.janvārī Rīgā, Torņakalnā tika atklāta Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Zinātņu māja, kur vienuviet būs koncentrēti LU eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu studiju un pētniecības virzieni, tādējādi veicinot studiju un pētniecības nozaru sinerģiju.

Zinātņu mājas atklāšanā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska uzsvēra, ka studiju un zinātņu kompleksa atklāšana atver jaunu lappusi Latvijas un Eiropas zinātnes grāmatā.

“Šī ir brīnišķīga vieta, kur vienā ēkā satiekas jauni, zinātgriboši cilvēki un zinātnieki ar pasaules pieredzi un panākumiem. Šī ir vislabākā dāvana, Latvijas Universitātei ieejot otrajā simtgadē. Gribu novēlēt, lai katrs šajā mājā iesaistītais būtu vērsts uz strauju, dinamisku rezultātu un lai šis rezultāts kļūst atpazīstams un ieņem būtisku lomu ne tikai nozares robežās, bet Eiropā,” novēlēja ministre.

LU Zinātņu mājai ir 8 virszemes stāvi un 1 pazemes stāvs, kuros būs izvietotas 2 fakultātes (Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, Medicīnas fakultāte), 6 institūti (Astronomijas, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas, Fizikas, Atomfizikas un spektroskopijas, Materiālu mehānikas, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūti), kā arī medicīnas muzejs, plaša bibliotēka un telpa Inovāciju bāram jeb tehnoloģiju pārneses grupai. Ēkā atradīsies vairāk nekā 70 zinātniskās un mācību laboratorijas, kā arī 23 auditorijas un semināru telpas. Kopumā modernajās, mūsdienu prasībām atbilstoši aprīkotajās telpās varēs uzņemt līdz 2000 studentu un vairāk nekā 900 pētnieku.

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra izveide, tai skaitā ēku celtniecība, kā arī pētniecības un studiju aprīkojuma iegāde tiek veikta divu ERAF investīciju programmu – pētniecības infrastruktūras attīstības programmas un augstākās izglītības infrastruktūras attīstības programmas – ietvaros. Kopējās Zinātņu mājas būvniecības izmaksas sasniedz 36 miljonus eiro, no kuriem ERAF finansējums ir 82%, 14% ir valsts budžeta, bet 4% - LU līdzfinansējums.

LU Akadēmisko centru kopumā veidos 3 studiju un pētniecības objekti (Dabas māja, Zinātņu māja un Rakstu māja), vairākas ēkas studentu viesnīcai, sporta infrastruktūra, kā arī medicīnas un materiālzinātņu tehnoloģiju centrs.

2015.gadā ar ERAF atbalstu ir pabeigts pirmais LU Akadēmiskā centra objekts – Dabas māja –, kurā ir izvietotas 3 fakultātes (Bioloģijas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte), 2 zinātniskie institūti, kā arī darbojas Valsts nozīmes pētniecības centri. Otrs objekts ir Zinātņu māja. Trešais objekts – Rakstu māja, ko plānots uzbūvēt un aprīkot līdz 2022.gadam. Rakstu mājā tiks izvietoti sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības un studiju virzieni.

LU īsteno 78 ES struktūrfondu izglītības un zinātnes projektus par kopējo summu 71 miljons eiro, tai skaitā 74 ERAF projektus 61,3 miljonu eiro apmērā un 4 ESF projektus 9,7 miljonu eiro apmērā.

Avots: www.izm.gov.lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu