Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izdod grāmatu "Madernieka stils"

23.04.2021.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs klajā laidis apjomīgu un bagātīgi ilustrētu Jūlija Madernieka (1870–1955) daiļradei veltītu bilingvālu rakstu krājumu "Madernieka stils".

Madernieka vārds, runājot par dekoratīvi lietišķās mākslas un dizaina attīstības ceļiem Latvijā, izskan bieži, taču tikai rūpīgi iedziļinoties viņa atstātajā mantojumā, var aptvert, kādas bezgalīgas dzīles un negaidītus pārsteigumus tas sevī glabā. Var nebeigt apbrīnot, kā viens cilvēks spējis sevī iemiesot tik daudz talantu, redzēt pāri laikam, savienojot pagātni, tagadni un nākotni.

Grāmatas "Madernieka stils" atvērums. Dizains: Mārtiņš Ratniks. 2021. Foto: Kristiāna Zelča

Pēc meistara aiziešanas mūžībā par Jūlija Madernieka daudzpusīgo daiļradi tapis tikai viens zinātniski pētniecisks izdevums – Ināras Novadnieces monogrāfija "Jūlijs Madernieks", ko 1982. gadā izdeva apgāds "Zinātne". Domājot par mākslas un dizaina attīstības ceļiem Latvijā no 20. gadsimta sākuma līdz šodienai, analizējot nacionālās identitātes kodus, meklējot paralēles un analoģijas ar sava laika aktualitātēm citur pasaulē, nozīmīgi ir veidot kompleksu pagātnes mantojuma kopainu. Rakstu krājuma mērķis bija jaunā skatījumā no 21. gadsimta perspektīvas izgaismot dizaina pamatlicēja Jūlija Madernieka daiļradi – šo ļoti svarīgo, bet pilnībā vēl neatklāto Latvijas kultūrvēstures lappusi.

Grāmata piedāvā iespēju iepazīties ar dažādu pētnieku atziņām un atradumiem.

Rūta Rinka pievēršas mākslinieka personības stāstam, kā arī apkopo un analizē mazāk pētīto meistara daiļrades šķautni – interjeru un mēbeļu projektus. Inta Pujāte iedziļinās Madernieka grafikas ornamentālajās metamorfozēs, bet Gatis Vanags fokusējas uz burtveidolu fenomenu. Inese Sirica pēta viņa tekstilmetus un "pēc Madernieka" darināto tekstiliju vēsturi, Ilze Martinsone vērtē autora devumu sava laika mākslas un dizaina globālo parādību kontekstā. Savukārt Stella Pelše veidojusi aizraujošu pārskatu par Madernieka spilgto devumu mākslas kritikā.

Izdevums tapis, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.

Rakstu krājumu sastādījušas Inese Baranovska un Rūta Rinka, dizaina autors ir Mārtiņš Ratniks.
Grāmata ir latviešu un angļu valodā, tās apjoms – 399 lappuses. Iespiesta "Jelgavas tipogrāfijā".
Rakstu krājumu var iegādāties, aizpildot rēķina pieprasījuma formu (cena – 28,00 EUR).

Izdevums papildina vērienīgo Latvijas valsts simtgades izstādi "Madernieka stils", kas 2020. gada 5. novembrī tika atklāta Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10) un atzīmē latviešu lietišķās mākslas un dizaina pamatlicēja Jūlija Madernieka 150 gadu jubileju.

2020. gada decembrī visi muzeji bija spiesti slēgt savas durvis apmeklētājiem, bet neskatoties uz šo faktu, izstāde paspēja izpelnīties plašu skatītāju atsaucību. "Madernieka stils" ieguva Latvijas sabiedrisko mediju gada balvu "Kilograms kultūras 2020" kategorijā "Mantojums".

IEVĒRĪBAI! Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja ekspozīcija "Madernieka stils" tiek pagarināta līdz 30. maijam.

Lai gan šobrīd izstāde vēl nav apskatāma, stāsti par Jūlija Madernieka radošo daiļradi un speciālistu lekcijas, kā arī radošo darbnīcu uzdevumi "pārceļojuši" uz digitālajām platformām. Informācija par materiāliem pieejama muzeja mājaslapā: www.lnmm.lv/lv/dmdm.

Teksts: Inese Baranovska

PAPILDU INFORMĀCIJA:
Inese Baranovska, LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja
T: (+371) 67 830900, E: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

INTERNETA RESURSI: www.lnmm.lv

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu