LATVIJAS SIMTGADES KAROGA CEĻŠ AUSTRĀLIJĀ

20.02.2017.

Latvijas simtgades karoga ceļš Austrālijā iesākās Austrālijas latviešu Kultūras dienu laikā Melburnā 2016. gada 29. decembrī. Karogs bija ieradies Melburnā jau decembra vidū caur diplomātiskiem ceļiem uz reizi pēc karoga ceļa iesvētīšanas Rīgas pilī, 15. decembrī. Karoga ceļš Austrālijā noslēdzās ar godināšanu Brisbanē 11. februārī un jau jaunnedēļ karogam paredzēts doties tālāk pie tautiešiem Toronto.  Šajā laikā karogs ir ceļojis uz Bērnu vasaras nometni Tērvetē, 3x3 saieta izbraukumu Bonegillā, Adelaides vasaras vidusskolu Dzintaros, Adelaides latviešu namu Tālavu, Kanberu, Sidneju un, visu beidzot, uz Brisbani.

Latvijas karoga ceļa sākums Melburnā - “Ceļš uz mājām”
Karoga godināšana notika Kultūras dienu Tautas deju sarīkojuma ietvaros. Uzveduma nosaukums “Uz laimīgo zemi – pa dejas ceļu!” bija veidots uz Annas Brigaderes “Sprīdīša” lugas motīviem. Sankildas Nacionālā teātrī uz tautas deju uzveduma bija pulcējusies prāva kultūras svētku baudītāju saime – no zāles 783 sēdvietām, bija grūti ieraudzīt kādu tukšu vietu. Sarīkojumā piedalījās dejotāji no Austrālijas, Vācijas un Latvijas, kopā pulcējot 153 dejotājus, 5 mūziķus, tā teātrī pulcējot pāri 900 dalībnieku un skatītāju, kas Austrālijas latviešu sarīkojumam ir ievērojami liels skaits. Bija vienošanās ar vadību, ka karoga godināšana būtu publikai kā skaista pārsteiguma dāvana.

Karoga nodošanas un godināšanas brīdis bija sarīkojuma programmā aprakstīts kā: “Ceļš uz mājām”. Svinīgais notikums tika iekļauts uzveduma norisē, brīdī kad Sprīdītis bija atgriezies mājās, laimīgajā zemē. Uz skatuves dejotāji sarindojās divās gatvēs “V” veidojumā. Latvijas “Līgo” dejotāji veidoja vienu gatvi, caur kuru nāca Latvijas Republikas Kultūras ministre, Dace Melbārde, kopā ar karoga nesēju, un otro gatvi, caur kuru nāca Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē prezidija priekšsēde, Kristīne Saulīte,  kopā ar karoga saņēmēju, pašu Sprīdīti (ko izrādē tēloja Fēlikss Baumanis), veidoja Melburnas “Ritenītis”. Jāpateicas Uģim Brikmanim un Jānim Purviņam par godināšanas smalko, cēlo noformējumu.

Zālē skanēja Tev mūžam dzīvot, Latvija, čellista Jāņa Laura izpildījumā. Kultūras ministre stāstīja par simtgades karoga vēsturi un nozīmi, un kopā ar vēstījumu grāmatu karogs tika uzticēts Austrālijai un Jaunzēlandei. Prezidija priekšsēde pateicās par lielo godu un uzticību, un saņemot karogu no Latvijas, Sprīdītis to uzmanīgi ielika simtgades karoga statīvā, kas bija novietots uz skatuves. Latvijas karoga ceļš bija sācies!

Karoga ceļš turpinājās ar viesošanos Austrālijas gadskārtējās vasaras  programmās – Bērnu vasaras nometnē “ Tērvetē”, 3x3 saietā, Annas Ziedares Vasaras vidusskolā “Dzintaros” un Annas Ziedares Vasaras vidusskolas Noslēguma sarīkojumā “Tālavā”, Adelaides Latviešu namā. Kaut karogam uz Jaunzēlandi nebija paredzēts aizceļot, Jaunzēlandes tautieši tika īpaši piesaistīti karoga godināšanai ar ierakstiem  vēstījuma grāmatā.

Bērnu vasaras nometne, Tērvetē
Godināšana Bērnu vasaras nometnē notika nometnes atklāšanā 2017. gada 2. janvārī. Nometne notiek ik gadu par vasaras brīvlaiku latviešu skautu un gaidu īpašumā “Tērvete”, Viktorijas laukos ap 80 km uz ziemeļiem no Melburnas, netālu no Kilmoras pilsētiņas. Karogu sveica nometnes saime – 50 nometnieki un viņu ģimenes un labvēļi, kopā ap 100 ļaudis. Atklāšana notika brīvā dabā, Tērvetes karoga laukumā. Nometni atklāj nometnes vadītāji Ēriks Birzulis kopā ar Zintu Walter-Brunu. Ēriks iepazīstināja nometnes saimi ar karoga idejas tapšanu, izlasot aprakstu no vēstījumu grāmatas. Uzrunas noslēgumā karogu godināja ar kopīgi nodziedātu Latvijas valsts himnu.

3x3 saiets – izbraukums uz Bonegillas imigrācijas muzeju
Tālāk karogs ceļoja pie 3x3 saieta saimes. Saiets notiek katru gadu no 2. līdz 8. janvārim, vadību uzņemoties pēc kārtas Melburna, Sidneja, Adelaide. Šogad bija Melburnas kārta un saiets notika Viktorijas alpos, slēpošanas kūrorta, Fols Krīkā (Falls Creek), nepilnu 400 km attālumā, ziemeļaustrumu virzienā, no Melburnas.

Saieta saime, 5. janvārī,  devās izbraukumā uz kādreizējo imigrācijas nometni Bonegillā, kur tagad atrodas imigrācijas muzejs. Bonegilla ir vēsturiska vieta daudziem Austrālijas latviešiem, kur sākot ar 1947. gada decembri, Latvijas bēgļi, t. s. “dīpīši” (displaced persons) tika mitināti pēc ierašanās Austrālijā. Šajā vietā uzturējās iekams izdalīja Austrālijas tālienēs līguma darbos. Izbraukuma diena bija ļoti karsta temperatūrai tuvojoties 40 grādiem. Viena daļa 3x3 saimes, it īpaši bērni, bija palikuši kalnos dēļ ļoti karstā laika. Bija atbraukuši ap 30 saieta dalībnieks. Starp 3x3 dalībniekiem izrādījās seši Bonegillas nometnes toreizējie iemītnieki – arī 3x3 Austrālijā padomes priekšsēdis un saieta līdzvadītājs, Uldis Ozoliņš. Izbraukums izraisīja bijušos iemītniekos īpašas emocijas un šķiet, ka muzeja gidiem bija interesanti uzklausīt acu liecinieku atmiņas.

Par spīti karstajam laikam izlēma karoga godināšanu veikt brīvā dabā, eikalipta paēnā uz veco iemītnieku baraku fona, vietā kur daudz tūkstošu latviešu pēdas bija takas ieminuši. Saule lija no spilgti zilajām debesīm karsējot zemi, atgādinot lielo vides atšķirību no atstātās tēvzemes. Uldis Ozoliņš ievadvārdos īsi aprakstīja Bonegillas nozīmi un Anita Andersone, LAAJ Kultūras nodaļas vadītāja un “Latvijas karoga ceļa” koordinatore Austrālijā, paskaidroja par karoga ceļa projekta izveidošanos un vēstījumu grāmatas nozīmi. Karogu kopīgi godināja nodziedot Daugav’ abas malas. Aizkustinošs bija Bonegillas toreizējās iemītnieces, Elvīras Latišas, ierakstītais vēstījums grāmatā, kurā viņa pieminēja nometnes vadības pareģojumu, ka pēc pāris gadiem latviešu valoda Austrālijā vairs nepastāvēšot. Godināšanas noslēgumā nobildējāmies. Kopējais izbraukuma pārdzīvojums bija spēcīgs.

Ar šo, 3x3 saieta godināšanu, karogs bija noslēdzis savu Melburnas (Viktorijas) posmu un janvāra otrā pusē karogs tika vests uz Adelaidi uz diviem godināšanas pasākumiem  – uz Annas Ziedares Vasaras vidusskolu “Dzintaros”, ap 80 km attālumā no Adelaides, pie jūras, un pēc tam uz Vidusskolas noslēguma akta un koncertu Adelaides Latviešu namā, “Tālavā”.

Annas Ziedares Vasaras vidusskola, Dzintaros
Annas Ziedares Vasaras vidusskola Dzintaros šogad risinājās no 3. līdz 21. janvārim. Karogs aizceļoja uz Dzintariem 19. janvārī. Vidusskolas saime bija lielāka, kā iepriekš, kopš pagājušā gada atkal pieaugusi – kopējā saime ap 85, no kuriem 53 bija audzēkņi un 14 audzinātāji.

Karoga godināšanas ievads notika Dzintaru brīvdabas baznīcā, ar skatu uz mirdzošu jūru. Pie karoga nostājās trīs jauniešu goda sardze un Anita Andersone pastāstīja par Latvijas karoga ceļa tapšanu, uzsverot cik skaisti, ka ceļojošais karogs nonācis pie Austrālijas latviešu jauniešiem, tik tālu no vietas kurā jaunatnes vidē ceļojošā karoga ideja dzimusi un pilnveidojusies. Uzrunas noslēgumā skolas saime nodziedāja savu izvēlēto dvēseles dziesmu, Daugav’ abas malas. Skolas vadītāja, Lilita Daenke, tad aicināja visus pulcēties netālajā pakalniņā godināšanas turpinājumam. Pēc kopējas nobildēšanas, vidusskolas saime sastājās aplī, un uz Dzintaru jūras fona, karogs tika padots no rokas rokai, dodot ik vienam iespēju pārdomāt karoga nozīmi un izjust latvietības spēku. Bija jaušama jauniešu apziņa par karoga nozīmi un sajūta, ka visi šajā pārdzīvojumā bija vienoti. Vienojoši ar karoga idejas autoriem bija Lilitas Daenkes ierosinātai, ļoti personīgai, karoga sveikšanai, nezinot par 2x2 nometnes jauniešu līdzīgai karoga ceļa svētīšanai, toreiz Latvijā stāvot aplī, plecs pie pleca, padodot viens otram īpašo karogu.

Ļoti skaisti, ka visai Vidusskolas saimei bija iespēja kļūt daļai no šīs kopīgās dzimšanas dienas dāvanas Latvijas simtgadei.

AZVV Izlaiduma akts ar koncertu, Adelaides latviešu namā, Tālavā
Anita Andersone bija aicināta atklāt Vidusskolas 43. Izlaidumu un novadīt karoga godināšanu. Ar Vasaras vidusskolas noslēguma sarīkojumu, pēc vasaras pauzes, parasti atsākās Adelaides latviešu kultūras dzīve. Sarīkojums ir vienmēr ļoti pacilājošs un kupli apmeklēts, jo jauniešu sniegumi ir liela apjoma un tiek sniegti ar spēcīgu, latvisko bateriju uzlādētu, enerģiju. Un tā bija arī šoreiz. Sestdien, 21. janvāra pēcpusdienā, “Tālavā” pulcējās ap 200 tautiešu, daudzi no kuriem bija sabraukuši no citām pilsētām, lai pēc nepilnām trim nedēļām satiktu savus bērnus un lai redzētu ko atvasītes ir apguvušas skolas laikā. Apmeklētājos vienmēr ir patīkama izbrīna par to cik daudz var paspēt apgūt tik īsajā laikā.

Atklāšana iesākās ar jauniešu karoga sardzes nostāšanos pie karoga. Anita Andersone pastāstīja par ceļojošā karoga idejas tapšanu, par līdzšinējo karoga ceļu Austrālijā, par skaisto godināšanu “Dzintaros”, arī par karoga turpmāko ceļu. Uzrunas noslēgumā kopīgi nodziedāja Valsts himnu.

Uz reizi pēc koncerta, karogs tika rūpīgi ievietots futrālī un vests atpakaļ uz Melburnu, lai nākamajā dienā to varētu sagatavot pirmajam ceļam ar kurjeru – no Melburnas uz Kanberu.

Karoga iesaiņojums
Lai maksimāli nodrošinātu, ka karoga futrāli var “laist tautās”, Melburnā tika sagatavota kaste ar oderi, kurā futrāli ievietot. Liela pateicība Paulam Jaudzemam par izpalīdzēšanu lai karogs, ceļā pa Austrāliju – un turpmākās starptautiskās gaitās – būtu cik vien drošs to varam nodrošināt. Karoga ārējo aizsarga kasti esam izdaiļojuši ar uzlīmēm, kuras atspoguļo karoga gaitas. Šī ideja radās kopā ar Ingu Oliņu Melburnā, kad tika izgatavota aizsarga kaste. Paši uzlīmes sagatavojām. Aicinām arī citus šo iniciatīvu turpināt.

Kanbera, Sidneja, Brisbane
Par karoga godināšanu Kanberā presē jau ir rakstīts un par godināšanu Sidnejā un Brisbanē rakstīs atsevišķi.

Noslēgumā….
Novēlu karogam skaistu turpmāko ceļu ap pasauli viesojoties pie tautiešiem un lai ik vienam pārdzīvojums būtu ar gaišumu un lepnumu sirdī!

Anita Andersone
Latvijas karoga ceļa koordinatore Austrālijā

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu