Noslēgušies Valsts kultūrkapitāla fonda 2020. gada mērķprogrammu konkursi

20.12.2019.

Noslēdzies konkurss mērķprogrammā "Valstiski nozīmīgi pasākumi", "Latvijai -100", "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos", "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" visās nozarēs. Finansēto projekti saraksti pieejami VKKF mājaslapā www.vkkf.lv.

Mērķprogrammas "Valstiski nozīmīgi pasākumi" mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam nozīmīgu, ilglaicīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā.

Konkursā tika iesniegti 92 pieteikumi, pieprasītais finansējums EUR 3 258 871,33, finansiālu atbalstu guva 50 pieteikumi, piešķirtais finansējums - EUR 1 292 714. Mērķprogrammā finansēti tādi ikgadēji Latvijas kultūrvidei būtiski pasākumi kā starptautiskais jaunā teātra festivāls "Homo Novus", festivāls "Dzejas dienas 2020", kino festivāls "Baltijas pērle", RIXC Mākslas un zinātnes festivāls 2020, Rīgas modes nedēļa/Riga Fashion Week, bērnu un jauniešu folkloras programma "Rotā saule, rotā bite", izstāde "Madernieka stils", Rudens kamermūzikas festivāls 2020, 28. Liepājas Starptautiskais Zvaigžņu festivāls, mākslas festivāls "Cēsis - 2020" u.c.

AS "Latvenergo" šai programmai ziedojis EUR 75 000. Finansējums piešķirts Valmieras vasaras teātra festivālam (EUR 15 000), 20. Pasaules mūzikas festivālam "Porta" (EUR 5000), mākslas festivālam "Cēsis 2020" (EUR 15 000), festivālam "Rīgas ritmi 2020" (EUR 15 00), 25. Baltijas baleta festivālam (EUR 10 000) un klasiskās mūzikas festivālam "Rīga Jūrmala" (EUR 15 000).

Šajā mērķprogrammā finansēti projekti ar AS "Latvijas valsts meži" ziedojuma atbalstu EUR 38 000 apmērā. "Latvijas valsts mežu" finansējums piešķirts XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisei.

Gan AS "Latvijas valsts meži", gan AS "Latvenergo" ziedojums šai programmai kļuvis par ikgadēju, nozīmīgu atbalstu valstisku nozīmīgu pasākumu īstenošanai. AS "Latvijas valsts meži" šīs mērķprogrammas projektu finansēšanā iesaistījušies kopš 2012. gada, bet AS "Latvenergo" - kopš 2018. gada.

Ekspertu komisijas priekšsēdētāja Selga Laizāne par mērķprogrammas "Latvijai 100" konkursu -

"2020. gada mērķprogrammas konkursā tika atbalstīti nacionāli, starptautiski, kā arī vietējās kopienas un reģionāli projekti, kas atklāj kultūras lomu un ar radošiem līdzekļiem un aktīvu sabiedrības līdzdalību paplašina zināšanas un izpratni par Latvijas valstiskuma būtību un tā tapšanas vēsturi, īpaši akcentējot notikumus, kam svinam gadadienas 2010. un 2021. gadā: Barikāžu laika nozīmi, Deklarācijas Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu nozīmi, Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas "de iure" nozīmi, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas simtgadi.

2020. gada mērķprogrammas konkursā tika iesniegts 101 projekts, atbalstīts 31 projekts par kopējo summu 306 286.- EUR.

Plānotā projektu norise aptver gan Latviju, gan ārvalstis, piedāvājot plaša spektra pasākumus, piemēram, vēstures un mākslas izstādes Latvijā, Polijā, Beļģijā, Čehijā un citur.

Plašai auditorijai būs pieejami mediju produkti ("Vieta - Latvija", eseju sērija interneta žurnālā "Satori" "Visjaunāko laiku vēsture"), tāpat, tiks turpināti tādi interneta un televīzijas projekti, kā "Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku", "Literatūre", "Tas notika šeit" u.c.)."

 

Papildu informācija:
Jana Vērdiņa
VKKF
29144379

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu