Veikti precizējumi MK rīkojumā par Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanu

11.06.2019.

Otrdien, 12. jūnijā, Ministru kabinetā pieņemts rīkojums tehniskiem grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā Nr.769 „Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījums”. Izmaiņas veiktas esošo finanšu līdzekļu ietvaros, nepalielinot kopējo finansējuma apmēru.

Grozījumi sagatavoti, pamatojoties uz Ārlietu ministrijas, VSIA „Dailes teātris”, VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, Cēsu novada domes, Jelgavas pilsētas domes, Latvijas Nacionālā bibliotēkas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas iesniegtajiem priekšlikumiem.

Grozījumi paredz precizēt atsevišķu Latvijas valsts simtgades programmas pasākumu nosaukumus un aprakstus, norises laikus, finansējuma sadalījumu pa gadiem.

Piemēram, Jelgavā novembrī gaidāmajam literāri scēniskajam oratorijam, kas veltīta simtgadei, kopš Latvijā varonīgās brīvības cīņās tika izcīnīta uzvara pār Bermonta karaspēku, precizēts nosaukums „Kā ābeļdārzs tu, brīvība!”, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas organizētajiem Baltijas valstu mūzikas akadēmiju studentu simfoniskā orķestra koncertiem precizēts norišu skaits.

Latvijas valsts simtgades pasākumu plāns tapis, līdzdarbojoties visām nozarēm, dažādām institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un plašai sabiedrībai gan Latvijas valsts simtgades Rīcības komitejā, Radošajā padomē, Jauniešu rīcības komitejā, kopā ar 119 Latvijas valsts simtgades reģionālajiem koordinatoriem un citās darba grupās, kā arī regulāri tiekoties ar organizācijām un iestādēm reģionos un sadarbībā ar tautiešiem ārvalstīs. 

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu