Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss "Mana zeme skaistā"

Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss "Mana zeme skaistā" — Latvija 100

Vieta Visa Latvija

Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss "Mana zeme skaistā" — Latvija 100

Datums:01.02.2018 — 31.12.2018

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros tiek īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””. Projekta mērķis ir stiprināt piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi jaunatnei Latvijas skolās, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. 

Skolēni, fotografējot sev apkārt redzamo dzimtenes skaistumu, iemūžinās skaistos attēlos, tādējādi parādot sev, savai ģimenei un sabiedrībai, cik skaista ir Latvijas daba, tradīcijas un kultūra. Redzot savas valsts skaistumu, skolēni jutīsies piederīgāki savai dzimtenei, vairāk to cienīs un saudzēs.

Projekta būtiskākā aktivitāte ir fotokonkurss, kura ietvaros skolēni aicināti iemūžināt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Konkursa darbu iesniegšana notiks projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem būs iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem būs iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

Skolēnu labākie darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti izstādēs, lai demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem mācību iestādēs.

Foto gleznu izgatavošanai ir piesaistīts finansējums no Latvijas uzņēmumiem, un projekta īstenošanas procesā darba grupa turpinās līdzekļu piesaisti, palielinot izgatavojamo foto gleznu skaitu katrai skolai. 

Projekta tiešā mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. - 12. klasei. Kā netiešo mērķa grupu jāmin skolotājus, skolēnu vecākus, draugus un citus sabiedrības locekļus, kuri tiks iesaistīti kā balsotāji konkursā, kā arī neiesaistītos sabiedrības locekļus, kuriem informācija tiks pasniegta ar masu mediju starpniecību.

Īstenojot konkursa darbu izstādi interneta vidē un realizējot balsošanas procesu, paredzams, ka tiks izraisīta plaša sabiedrības interese, šādā veidā iesaistot katru ieinteresēto sabiedrības locekli konkursa rezultātu aplūkošanā un izvērtēšanā. Balstoties uz iepriekš īstenotiem līdzīgiem projektiem, paredzams, ka konkursā iesaistīsies no 70 – 80 % skolēnu no skolām, kuras pieteikušās dalībai projektā.

Informāciju par pasākuma pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām var iegūt sazinoties ar pasākuma organizatoru.

×

Dalīties

×

Lejupielādēt pasākumu sarakstu